Finansinių ataskaitų formos

1. Balansas (pilna forma)

 

2. Balansas (sutrumpinta forma)

 

3. Pelno (nuostolių) ataskaita (pilna forma)

 

4. Pelno (nuostolių) ataskaita (sutrumpinta forma)

 

5. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

 

6. Pinigų srautų ataskaita (forma, kai sudaroma tiesioginiu būdu)

 

7. Pinigų srautų ataskaita (forma, kai sudaroma netiesioginiu būdu)