Uždaroji akcinė bendrovė

1. UAB steigimo aktas

2. UAB steigimo sutartis

3. UAB įstatai

 

4. Asmeninės vertybinių popierių sąskaitos išrašas

5. Operacijų akcijomis registravimo žurnalas

6. Akcininkų registravimo žurnalas

 

Susijusi informacija

1. Įmonės steigimo procedūra 

2. UAB akcijų apskaita

 

 

Teisės aktai:

1. Akcinių bendrovių įstatymas

2. Ūkio ministro įsakymas „Dėl uždarųjų akcinių bendrovių pavyzdinių steigimo akto, steigimo sutarties formų, pavyzdinių įstatų ir jų pildymo rekomendacijų patvirtinimo"

3. Uždarųjų akcinių bendrovių pavyzdinių steigimo akto, steigimo sutarties formų ir pavyzdinių įstatų pildymo rekomendacijos