Viešoji įstaiga

1. VšĮ steigimo aktas

2. VšĮ steigimo sutartis

3. VšĮ įstatai

 

 

 

Teisės aktai:

1. Ūkio ministro įsakymas „Dėl viešosios įstaigos pavyzdinių steigimo akto, steigimo sutarties formų, pavyzdinių įstatų ir jų pildymo rekomendacijų patvirtinimo"

2. Viešosios įstaigos pavyzdinės steigimo akto formos pildymo rekomendacijos

3. Viešosios įstaigos pavyzdinės steigimo sutarties formos pildymo rekomendacijos

4. Viešosios įstaigos pavyzdinių įstatų pildymo rekomendacijos