Informaciją parengė
Kodėl nėra pinigų, kai įmonė dirba pelningai

Straipsnis parašytas remiantis teisės aktais, galiojusiais 2014.01.01 

 

Įmonių vadovai mūsų klausia, kodėl nėra pinigų, kai pelno (nuostolio) ataskaitoje - pelnas.

 

Dažniausiai tokia situacija susidaro dėl buhalterinės apskaitos tvarkymo ypatumų. Įmonės veiklos rezultatas (pelnas arba nuostolis) apskaitomas fiksuojant pajamas ir sąnaudas. Daugeliu atveju pajamų ir sąnaudų pripažinimo momentas nesutampa su pinigų gavimu ar išleidimu.

 

Pateiksime keletą pavyzdžių, kurie padės Jums suprasti kaip tai atrodo praktikoje:

 

Pardavimas įvyko, bet pinigai dar negauti

 

Pavyzdžiui, įmonė suteikė reklamos paslaugą ir išrašė sąskaitą 10 tūkst. litų. Apskaitoje fiksuoja pajamas, pelno (nuostolio) ataskaitoje pelno padidėjimą 10 tūkst. litų. Kol pirkėjas neatsiskaito, įmonė  šių pinigų neturi.

 

Įsigytas ilgalaikis turtas

 

Pavyzdžiui, įmonė nusipirko patalpas biurui. Sumokėjo iš įmonės lėšų visą sumą, 100 tūkst. litų iš karto. Pagal galiojančią apskaitos tvarką pelno (nuostolio) ataskaitoje bus rodomos tik patalpų nusidėvėjimo sąnaudos, pvz., 5 tūkst. litų, o ne visa išlaidų suma 100 tūkst. litų (jeigu vertinsime, kad turto naudingo tarnavimo laikas yra 20 metų, kas metus nudėvėsime po 5 tūkst. litų).
Pasėkoje susidaro 95 tūkst. litų skirtumas (pelnas) tarp faktiškai išleistų pinigų ir išlaidų rodomų apskaitoje.

 

Įsigytos prekės, atsiskaityta iš karto

 

Pavyzdžiui, įmonė prekiauja padangomis. Nusiperka iš tiekėjo padangų už 20 tūkst. litų, sumokėdama visą sumą iš karto. Įmonė pinigus išleido, bet pelno (nuostolio) ataskaitoje šios išlaidos bus rodomos tik tada, kai padangos bus parduotos, t. y. nors įmonė nepatyrė nuostolio, bet šių pinigų nebėra.

 

 

Gali susidaryti ir priešinga situacija įmonė pinigų turi, tačiau pelno (nuostolio) ataskaitoje - nuostolis. Pavyzdžiui:

 

Pirkėjai sumoka avansu

 

Pavyzdžiui, įmonė rengia mokymus, pirkėjai už paslaugas sumoka avansu. Nors pinigai jau gauti, tačiau pelno (nuostolio) ataskaitoje pajamos bus rodomos tik tuomet, kai bus suteikta paslauga, t. y. kai įvyks mokymai.

 

Įsigytos prekės, bet mokėsime vėliau

 

Pavyzdžiui, įmonė įsigijo prekių pardavimui, tačiau sumokės už prekes po 3 mėn.  Įmonė gali šias prekes parduoti nuostolingai, o pinigų turės tol, kol neatsiskaitys su tiekėju. Taigi, jei pirkdami pinigus sumokame vėliau, o parduodami gauname iš karto, pinigų galime turėti net ir tuo atveju, jei dirbame nuostolingai.

 

 

Apibendrinimas:

 

-  Įmonės pelnas (ar nuostolis) nėra lygus turimam (trūkstamam) pinigų kiekiui.

-  Pajamos ir sąnaudos nėra lygios gautiems ar išleistiems pinigams.

 

 

 

Buhalterinės paslaugos Audita   Patyrusių buhalterių biuras

 

UAB Audita gali Jums padėti buhalterinės apskaitos, mokesčių ir įmonių teisės klausimais.

Susisiekite: +370 5 2430344   info[et]audita.lt   http://audita.lt/

 

 

 

 

line

Autorius

Jūratė Dužinskienė, vyr. buhalterė, UAB Audita

Paslaugos