Informaciją parengė
Ar galima sumažinti darbuotojo algą

Straipsnis parašytas remiantis teisės aktais, galiojusiais 2011.12.01 (atnaujinta 2015.01.24)

 

 

Norint sumažinti darbuotojo algą darbdavys turi raštu informuoti darbuotoją ne vėliau kaip prieš vieną mėnesį ir gauti rašytinį darbuotojo sutikimą. Darbuotojui nesutikus, jis gali būti atleidžiamas DK 129 straipsnio pagrindu (atleidimas darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės).

 

Darbdavys negali vienašališkai, be darbuotojo sutikimo, sumažinti darbuotojo algos, išskyrus šias išimtis:

 

1. Kai įstatymais, Vyriausybės nutarimais yra keičiamas tam tikros ūkio šakos, įmonės ar darbuotojų kategorijos darbo apmokėjimas.

 

2. Kai kolektyvinės sutarties nuostatomis keičiamos visos įmonės ar tam tikros kategorijos darbuotojų darbo apmokėjimas. Darbuotojo raštiškas sutikimas reikalingas tik tuo atveju, jeigu dėl darbo apmokėjimo sąlygų pakeitimo sumažėja to darbuotojo alga, sulygta darbo sutartyje, sudarytoje iki kolektyvinės sutarties sudarymo.

 

3. Kai keičiamos darbo apmokėjimo sąlygos įtvirtintos ne darbo sutartyje, bet nuostatuose, įmonės vadovo įsakymuose, kituose administracijos aktuose ir darbo sutartyje nėra konkrečios nuorodos į šiuos teisės aktus.

 

 

Pvz., darbo sutartyje nustatytos tokios apmokėjimo sąlygos: darbuotojui mokama 1 000 EUR fiksuota darbo užmokesčio dalis ir kintamoji dalis - iki 30 proc. fiksuotos darbo užmokesčio dalies dydžio (nėra nuorodos į konkretų aktą). Tokiu atveju kintamoji dalis apskaičiuojama ir mokama pagal vadovo įsakymu patvirtintą tvarką. Pakeitus šią tvarką, darbuotojo sutikimo dėl kintamosios dalies nereikės, nes darbo sutartyje įtvirtintos apmokėjimo sąlygos nebus keičiamos.

 

Patarimai darbdaviui:

1. Darbo sutartyje numatyti tik fiksuotą darbo užmokesčio dalį ir neaptarti priedų, premijų mokėjimo. Priedus, premijas rekomenduojama numatyti lokaliuose teisės aktuose (nuostatuose, įmonės vadovo įsakymuose, kituose administracijos aktuose), nes tokiu atveju priedus, premijas darbdavys gali savo nuožiūra keisti, mokėti ar nemokėti ir tam nereikia darbuotojo raštiško sutikimo.

2. Lokaliuose teisės aktuose, kuriuose nustatoma darbuotojų priedų ir premijavimo tvarka, įtraukti šią nuostatą: "Priedai neskiriami tiems darbuotojams, kuriems per paskutiniuosius 12 mėnesių buvo paskirta drausminė nuobauda". 

 

 

Teisės aktai:

1. Darbo kodeksas

 

 

iLAW logo

 

Advokatų profesinė bendrija „iLAW" gali Jums padėti visais darbo teisės klausimais.
Susisiekite:    +370 5 24 876 70    info[et]ilawfirm.lt     www.ilawfirm.lt

 

 

line

Autorius

Dr. Tomas Bagdanskis, advokatas, Advokatų profesinė bendrija „iLAW“

Paslaugos