Informaciją parengė
Darbo sutarties forma

1. Darbo sutarties forma

2. Materialinės atsakomybės sutartis

3. Konfidencialumo sutartis

4. Nekonkuravimo susitarimas

 

Susiję dokumentai:

1. Darbo sutarčių registravimo žurnalas

2. Darbo pažymėjimas

3. Darbuotojų darbo pažymėjimų registravimo žurnalas

4. Prašymas priimti į darbą

5. Prašymas dėl NPD

6. Prašymas dėl atostogų

 

Atleidimo dokumentai:

1. Prašymas atleisti iš darbo

2. Darbo sutarties nutraukimas (susitarimas)

3. Darbo sutarties nutraukimas (pasiūlymas)

 

 

Susijusi informacija

 

Darbo sutartis turi būti sudaroma raštu 2 egzemplioriais. Darbo sutartį pasirašo darbdavys arba jo įgaliotas asmuo ir darbuotojas. Vienas pasirašytas darbo sutarties egzempliorius įteikiamas darbuotojui, kitas lieka darbdaviui. Už darbo sutarties sudarymą ir antrojo egzemplioriaus įteikimą darbuotojui yra atsakingas darbdavys.


Darbo sutarties pavyzdinę formą nustato Vyriausybė, tačiau jos naudoti neprivaloma, svarbu, kad darbo sutartis atitiktų jos turiniui keliamus reikalavimus. Kiekvienoje darbo sutartyje privalomai turi būti nurodyta:
- darbovietė;
- darbo funkcijos;
- apmokėjimo salygos.

 

Nuo 2014.07.01 darbo sutarties neprivaloma registruoti darbo sutarčių registravimo žurnale, taip pat nereikalaujama išduoti darbuotojui darbo pažymėjimą.

 

Teisės aktai:

1. Darbo kodeksas (žr. 99 str.)

2. Vyriausybės nutarimas "Dėl darbo sutarties pavyzdinės formos patvirtinimo"