Informaciją parengė
Darbdavio atsakomybė
Turinys

Straipsnis parašytas remiantis teisės aktais, galiojusiais 2013.03.01 (atnaujinta 2015.02.19)

 

Administracinė ir baudžiamoji atsakomybė

 

Už darbų saugos teisės aktų pažeidimus įmonės vadovui ar kitam darbuotojui, atsakingam už darbų saugą, yra numatyta administracinė ar baudžiamoji atsakomybė.

 

 

Pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksą:

 

  Pažeidimas

 

 

    Straipsnis         

 

 

    Atsakomybė      

 

 Darbo įstatymų, darbų saugos ir darbo higienos norminių aktų pažeidimas

 

 41 str.

 

 140-1448 EUR

 

 Nelaimingo atsitikimo darbe nuslėpimas

 

 411 str.

 

 289-1448 EUR

 

 Nelaimingų atsitikimų darbe ar profesinių ligų nustatytos pranešimo ar ištyrimo tvarkos pažeidimas

 

 411 str.

 

 86-579 EUR

 

 Neįleidimas Valstybinės darbo inspekcijos pareigūnų tikrinti pagal jų kompetenciją įmonių, įstaigų, organizacijų, taip pat Valstybinės darbo inspekcijos pareigūnų teisėtų reikalavimų nevykdymas

 

 412 str.

 

 28-376 EUR

 

 Neblaivaus arba apsvaigusio nuo narkotinių ar toksinių medžiagų darbuotojo nenušalinimas nuo darbo

 

 4112 str.

 

 144-434 EUR

 

 Neblaivaus arba apsvaigusio nuo narkotinių ar toksinių medžiagų darbuotojo, dirbančio pavojingus darbus, nenušalinimas nuo darbo

 

 4112 str.

 

 579-1448 EUR

 

 

 

Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamąjį kodeksą:

 

  Pažeidimas

 

     Straipsnis               

 

 Atsakomybė        

 Darbų saugos įstatymuose ar kituose teisės aktuose nustatytų darbų saugos ar sveikatos apsaugos darbe reikalavimų pažeidimas, jeigu dėl to įvyko nelaimingas atsitikimas žmonėms, avarija ar atsirado kitokių sunkių padarinių

 

 176 str. 1 d. 

 

 bauda arba laisvės atėmimas iki 8 metų

 

 Darbų saugos įstatymuose ar kituose teisės aktuose nustatytų darbų saugos ar sveikatos apsaugos darbe reikalavimų pažeidimas, jeigu dėl to galėjo įvykti nelaimingas atsitikimas žmonėms, avarija ar atsirasti kitokių sunkių padarinių

 

 176 str. 2 d. 

 

 bauda arba laisvės apribojimas, arba areštas

 

 

 

Kaip darbdaviui išvengti atsakomybės

 

Kiekviena įmonė, įstaiga, organizacija, nepriklausomai nuo juridinio asmens statuso, privalo užtikrinti darbų saugą. Nesilaikant teisės aktų reikalavimų įmonės vadovas ar atsakingas už darbų saugą darbuotojas gali būti patrauktas baudžiamojon ar administracinėn atsakomybėn. Siekiant to išvengti įmonės vadovas privalo:

 

-   pasirūpinti, kad įmonės statiniai, kuriuose įrengiamos darbo vietos, darbo patalpos, darbo priemonės ir įmonės teritorija atitiktų darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų nustatytus reikalavimus;

 

-   atsižvelgiant į darbuotojų skaičių ir ekonominės veiklos rūšį, skirti atitinkamą skaičių darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų;

 

-   įsteigti įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos komitetą, jei įmonėje dirba virš 50 darbuotojų;

 

-   įvertinti darbo vietose profesinę riziką;

 

-   parengti, atsižvelgiant į atliekamus darbus, darbų saugos dokumentaciją (pvz. darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijos, instruktavimo ir mokymų tvarkos ir t.t.)

 

-   realiai instruktuoti ir apmokyti darbuotojus saugos ir sveikatos klausimais, o ne tik nesurinkti parašus registravimo žurnaluose;

 

-   aprūpinti darbuotojus kolektyvinėmis bei asmeninėmis apsaugos priemonėmis (pvz., šalmas, pirštinės, darbo drabužiai, avalynė ir t.t.), kurios apsaugotų darbuotojus nuo kenksmingų veiksnių;

 

-   organizuoti darbuotojų sveikatos tikrinimą ir pagal gautas išvadas leisti dirbti tik tuos darbus, kurie nekenkia darbuotojo sveikatai;

 

-   tirti nelaimingus atsitikimus, įvykusius darbe, pakeliui į/iš darbo.

 

 

Susijusi informacija

 

Teisės aktai:

1. Baudžiamasis kodeksas

2. Administracinių teisės pažeidimų kodeksas

 

 

 

Saugaus darbo garantas

 

UAB „SDG" gali Jums padėti visais darbų saugos klausimais.
Susisiekite:  8 800 00228   info[et]sdg.lt    www.sdg.lt | www.saugausdarbogarantas.lt

 

 

 

 

 

line

Autorius

Evelina Jasaitė, Teisės departamento vadovė, UAB "SDG"

Paslaugos