Konsultacijų kompanija UAB "SDG"

Konsultacijų kompanija

  

Pramonės pr. 23, 51287 Kaunas
t. +370 (37) 460066
f. +370 (37) 460067
p. info@sdg.lt
sdg.lt

 

 

Teikiame šias paslaugas:

 

-  Vykdome darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas.


-  Rengiame įmonės vietinius darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos norminius teisės aktus.


-  Konsultuojame darbuotojų saugos ir sveikatos klausimas, tiriant nelaimingus atsitikimus.


-  Atliekame darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, aplinkosaugos, personalo dokumentacijos auditus įmonėse.


-  Vertiname profesinę riziką.


-  Vykdome formalųjį ir neformalųjį suaugusių profesinį mokymą; rengiame seminarus darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, aplinkosaugos, civilinės saugos, darbo teisės, marketingo, personalo valdymo ir kitomis temomis, rengiame mokymo programas.


-  Vykdome atsakingo už gaisrinę saugą funkcijas.


-  Braižome evakavimo planus.


-  Vykdome statybos saugos ir sveikatos koordinatoriaus funkcijas.


-  Vykdome statinio statybos techninę priežiūrą.


-  Pildome paraiškas taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimui gauti.


-  Atliekame fizikinių ir cheminių parametrų tyrimą darbo ir gyvenamoje aplinkoje.


-  Prekiaujame ženklais bei žurnalais.


-  Konsultuojame įmones diegiant ir palaikant jau įdiegtas vadybos sistemas.


-  Konsultuojame teisiniais klausimais.