Informaciją parengė
Kada sudaromos sutrumpintos finansinės ataskaitos

Informacija parengta remiantis teisės aktais, galiojusiais 2011.06.11 (atnaujinta 2015.02.02) 

 

 

Sudaryti sutrumpintą balansą, sutrumpintą pelno (nuostolių) ataskaitą, sutrumpintą aiškinamąjį raštą ir nesudaryti pinigų srautų ataskaitos gali įmonės, kurių ne mažiau kaip du rodikliai paskutinę finansinių metų dieną neviršija šių dydžių dvejus iš eilės finansinius metus, įskaitant ataskaitinius finansinius metus:


1) pardavimo grynosios pajamos per ataskaitinius finansinius metus - 2 900 000 EUR;
2) balanse nurodyto turto vertė - 1 800 000 EUR;
3) vidutinis metinis darbuotojų skaičius pagal sąrašą per ataskaitinius finansinius metus - 15.

 

Sutrumpintų finansinių ataskaitų negali sudaryti viešojo intereso įmonės.

 

Sutrumpintų finansinių ataskaitų reikalavimus nustato verslo apskaitos standartai.

 

Mažųjų bendrijų finansinių ataskaitų rinkinio sudėties ir sudarymo reikalavimus nustato verslo apskaitos standartai.

 

 

Teisės aktai:
1. Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas (žr. 24 str. ir 241 str.)
2. Verslo apskaitos standartai nustato sutrumpintų finansinių ataskaitų pavyzdines formas

 

 

Buhalterinės paslaugos Audita   Patyrusių buhalterių biuras

 

UAB Audita gali Jums padėti buhalterinės apskaitos, mokesčių ir įmonių teisės klausimais.

Susisiekite: +370 5 2430344   info[et]audita.lt   http://audita.lt/