Informaciją parengė
Akcininko paskola bendrovei

Informacija parengta remiantis teisės aktais, galiojusiais 2011.12.16 (atnaujinta 2014.01.01)

 

 

Vienas iš būdų finansuoti bendrovę yra akcininkų įnašai. Akcininkas gali finansuoti bendrovę savo pinigais 2 būdais:

1. Skolinti bendrovei - suėjus paskolos terminui pinigai grąžinami akcininkui.

2. Didinti bendrovės įstatinį kapitalą - pinigai tampa UAB nuosavybe.

 

Jei akcininkas skolina bendrovei:

1. Bendrovė neturi teisės įkeisti akcininkams savo turto.

 

2. Bendrovė išmokamas palūkanas gali priskirti prie leidžiamų atskaitymų, jei palūkanų norma atitinka rinkoje esančias palūkanas. Jei išmokamų palūkanų dydis viršija rinkoje esančias palūkanas, viršijanti dalis nebus laikoma leidžiamais atskaitymais. Nustatant palūkanų rinkos kainą, vienas iš kriterijų galėtų būti vidutinės komercinių bankų taikomos palūkanos, kurias skelbia Lietuvos bankas savo tinklalapyje lb.lt. Tačiau to gali nepakakti, nes gali tekti įrodyti, už kokias palūkanas konkreti bendrovė gali pasiskolinti rinkoje iš neasocijuoto asmens. Todėl rekomenduojama turėti paskolos sandorio su akcininku dokumentaciją, kuri pagrįstų taikomos palūkanų normos atitikimą rinkoje esančioms palūkanoms (pvz., komercinių bankų pasiūlymus bendrovei dėl paskolos sutarties sudarymo).

 

3. Jei pasiskolinta suma viršija bendrovės nuosavą kapitalą (1) daugiau nei 4 kartus, tai nuo viršijančios dalies mokamas palūkanas mokesčių administratorius gali pripažinti neleidžiamais atskaitymais ir apmokestinti kaip dividendus, jei tenkinamos abi šios sąlygos:

a) Palūkanų norma yra aukštesnė už rinkoje esančias palūkanas;

b) Akcininkas kontroliuoja (2) bendrovę paskutinę mokestinio laikotarpio dieną.

 

Tam, kad įrodyti, jog palūkanų norma nėra aukštesnė už rinkoje esančias palūkanas, rekomenduojama turėti paskolos sandorio su akcininku dokumentaciją, kuri pagrįstų taikomos palūkanų normos atitikimą rinkoje esančioms palūkanoms (pvz., komercinių bankų pasiūlymus bendrovei dėl paskolos sutarties sudarymo).

 

4. Akcininkui fiziniam asmeniui (taikoma tiek Lietuvos gyventojui, tiek užsieniečiui) išmokamos palūkanos apmokestinamos Lietuvoje taikant 15% gyventojų pajamų mokesčio tarifą.

 

5. Akcininkui juridiniam asmeniui išmokamų palūkanų apmokestinimo Lietuvoje tvarka:

5.1. Palūkanos, išmokamos Lietuvos juridiniam asmeniui, apmokestinamos taikant galiojantį pelno mokesčio tarifą (15% arba 5%).

5.2. Palūkanos, išmokamos juridiniam asmeniui, kuris įregistruotas Europos ekonominės erdvės valstybėje arba valstybėje, su kuria sudaryta ir taikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, neapmokestinamos.

5.3. Palūkanos, išmokamos juridiniam asmeniui, kuris nėra įregistruotas Europos ekonominės erdvės valstybėje arba valstybėje, su kuria sudaryta ir taikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, apmokestinamos taikant 10% pelno mokesčio tarifą.

 

 

____________________

 

1 Pasiskolintos sumos ir nuosavo kapitalo santykis apskaičiuojamas paskutinę mokestinio laikotarpio dieną (neįskaitant to mokestinio laikotarpio rezultato).

2 Tiesiogiai ar netiesiogiai valdo daugiau kaip 50% akcijų arba kartu su susijusiais asmenimis valdo daugiau kaip 50% akcijų, o paties akcininko dalis yra ne mažesnė kaip 10% akcijų. 

 

 

Susijusi informacija

 

1. Akcininko paskola įmonei (sutartis)

 

 

Teisės aktai:

1. Dėl Pajamų arba išmokų apibūdinimo iš naujo taisyklių patvirtinimo

2. Dėl Pelno mokesčio įstatymo 40 str. 2 d. ir Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 15 str. 5 d. įgyvendinimo taisyklių

3. Pelno mokesčio įstatymas

4. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas

 

 

 

Buhalterinės paslaugos Audita   Patyrusių buhalterių biuras

 

UAB Audita gali Jums padėti buhalterinės apskaitos, mokesčių ir įmonių teisės klausimais.

Susisiekite: +370 5 2430344   info[et]audita.lt   http://audita.lt/

 

 

line

Autorius

Andrius Liubinas, UAB Audita

Paslaugos