Informaciją parengė
Kada registruotis PVM mokėtoju
Turinys

Straipsnis parašytas remiantis teisės aktais, galiojusiais 2011.01.31 (atnaujinta 2015.01.01) 

 

Kas yra PVM

PVM - vartojimo mokestis, kuriuo apmokestinamas prekių/paslaugų teikimas ir kurį moka apmokestinamieji asmenys(1), įregistruoti į PVM mokėtojų registrą. PVM registracija gali būti privaloma arba savanoriška.

Privalomas registravimas PVM mokėtojais

1. Lietuvos apmokestinamieji asmenys privalo registruotis PVM mokėtojais Lietuvoje, jeigu:

a) Atlygis už parduotas prekes/paslaugas šalies teritorijoje (išskyrus į kitas ES valstybes nares tiekiamas naujas transporto priemones) per paskutiniuosius 12 mėnesių viršija 45 000 EUR;

b) Asmuo (vienas ar kartu su susijusiais asmenimis) kontroliuoja keletą įmonių ir visų jų bendras gautas atlygis per paskutiniuosius 12 mėnesių buvo didesnis negu 45 000 EUR. Prievolė registruotis PVM mokėtojais atsiranda kontroliuojamoms įmonėms ir pačiam asmeniui (jeigu jis vykdo ekonominę veiklą), neatsižvelgiant į tai, kad kiekvieno iš jų gautas atlygis yra mažesnis kaip 45 000 EUR;

c) Lietuvoje iš kitų ES valstybių narių įsigyja prekes (išskyrus naujas transporto priemones ir akcizais apmokestinamas prekes), kurių vertė per kalendorinius metus viršija 14 000 EUR.

 

2. Užsienio apmokestinamieji asmenys privalo registruotis PVM mokėtojais Lietuvoje, jeigu:
a) Lietuvoje tiekia prekes arba teikia paslaugas, t.y. nuo pat jų ekonominės veiklos Lietuvoje pradžios;
b) Tiekia prekes iš Lietuvos į kitas ES valstybes nares ar už ES ribų;
c) ES valstybės narės PVM mokėtojas Lietuvoje vykdo nuotolinę prekybą ir tiekiamų į Lietuvą prekių vertė per kalendorinius metus viršija 35 000 EUR;
d) Lietuvoje iš kitų ES valstybių narių įsigyja prekes (išskyrus naujas transporto priemones ir akcizais apmokestinamas prekes), kurių vertė per kalendorinius metus viršija 14 000 EUR.


Teisės aktai numato nurodytų taisyklių išimtis ir papildomas sąlygas.

 

Savanoriškas registravimas PVM mokėtojais

Kiekvienas asmuo, kuris vykdo ar ketina vykdyti ekonominę veiklą, gali registruotis PVM mokėtoju savanoriškai, nors ir neatitinka aukščiau išvardintų kriterijų. Prieš registruojantis asmuo turi įvertinti, ar iš tikrųjų yra naudinga tapti PVM mokėtoju neatsiradus tokiai prievolei.
Savanoriškai registruotis į PVM mokėtojus verta tada, kai pagrindiniai teikiamų paslaugų/prekių pirkėjai yra PVM mokėtojai. Ši taisyklė taikoma dažniausiai, tačiau visuomet reikia įvertinti konkrečias aplinkybes, kurios galutinai gali nulemti sprendimą.

 

____________________

1 Apmokestinamasis asmuo - bet kokio pobūdžio ekonominę veiklą vykdantis fizinis ar juridinis asmuo; 

 

 

 

Susijusi informacija

Teisės aktai:

1. Pridėtinės vertės mokesčio įstatymas

2. Įregistravimo į PVM mokėtojų registrą/išregistravimo iš PVM mokėtojų registro taisyklės
 

 

 

Buhalterinės paslaugos Audita   Patyrusių buhalterių biuras

 

UAB Audita gali Jums padėti buhalterinės apskaitos, mokesčių ir įmonių teisės klausimais.

Susisiekite: +370 5 2430344   info[et]audita.lt   http://audita.lt/

 

 

 

line

Autorius

Andrius Liubinas, UAB Audita

Paslaugos