Informaciją parengė
Mokestinė paskola

Straipsnis parašytas remiantis teisės aktais, galiojusiais 2012.05.22

 


Mokestinė paskola - laiku nesumokėtų mokesčių mokėjimo atidėjimas. Jei mokesčių mokėtojas nustatytais terminais negali sumokėti mokesčių, jis gali kreiptis į mokesčių administratorių su prašymu nukelti mokesčių sumokėjimą, t. y.:

 

Atidėti mokesčių sumokėjimą - visa suma sumokama konkrečią dieną; arba
Išdėstyti mokesčių sumokėjimą - visa sumą sumokama dalimis pagal nustatytą grafiką.

 

Sprendimas atidėti arba išdėstyti mokesčių sumokėjimą gali būti priimtas tik nustačius, kad:
- Nedelsiant ją sumokėjus, mokesčių mokėtojo finansinė būklė taptų kritiška arba mokesčių mokėtojas turėtų didelių sunkumų vykdydamas kitus savo finansinius įsipareigojimus; ir
- Mokesčių sumokėjimo atidėjimas arba išdėstymas suteiktų mokesčių mokėtojui galimybę stabilizuoti savo finansinę būklę ir sumokėti juos vėliau.

 

Mokesčių administratorius per 30 dienų nuo prašymo pateikimo dienos priima sprendimą. Jei sprendimas teigiamas, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų tarp mokesčių mokėtojo ir mokesčių administratoriaus sudaroma nustatytos formos mokestinės paskolos sutartis, kurioje nustatomi mokesčių sumokėjimo terminai. Už suteiktą mokestinę paskolą mokamos palūkanos, kurių dydį nustato finansų ministras.

 

Laiku nesumokėjus mokestinės paskolos įmokų, skaičiuojamos padidintos palūkanos, o nesumokėjus palūkanų pagal mokestinės paskolos sutartį - palūkanų delspinigiai.

 

Mokesčių administratorius gali priimti sprendimą atidėti arba išdėstyti mokesčių sumokėjimą ir trumpesniam laikotarpiui negu prašo mokesčių mokėtojas.

 

Pateikiami dokumentai

 

Jei pageidaujama atsiskaityti per 4 mėn.:
- Prašymas, kuriame nurodomos įsiskolinimo priežastys;
- Pageidaujamas atsiskaitymo grafikas (pageidautina, kad įmokos būtų mokamos kiekvieną mėnesį);
Kreditorių ir debitorių sąrašai prašymo pateikimo datai;
- Banko sąskaitų išrašai ir kasos knygos už laikotarpį nuo mokestinės nepriemokos susidarymo dienos;
- Preliminarus balansas ir pelno (nuostolių) ataskaita prašymo pateikimo datai arba už paskutinį ketvirtį.

 

Jei pageidaujama atsiskaityti ilgiau nei per 4 mėn.:
- Prašymas, kuriame nurodoma: a) įsiskolinimo priežastys; b) laikotarpis, kuriam prašoma atidėti arba išdėstyti mokesčių sumokėjimo terminą, arba pageidaujamas atsiskaitymo grafikas; c) mokestinės nepriemokos dydis atskirai pagal kiekvieną mokestį, baudų ir kiekvieno mokesčio delspinigių sumos;
- Nustatytos formos verslo planas;
- Finansinė atskaitomybė už paskutinį ketvirtį;
- Kreditorių ir debitorių sąrašai (paskutinio ketvirčio paskutinės dienos), nurodant įsiskolinimo susidarymo datas, sumas, vėluojančius mokėjimus;
- Sutarčių su bankais, lizingo bendrovėmis kopijos;
- Informacija apie suteiktas paskolas ir paskolos sutarčių kopijos;
- Banko sąskaitų išrašai, kasos knygos, avansinių apyskaitų kopijos už laikotarpį nuo mokestinės nepriemokos susidarymo dienos, duomenys apie atskaitingų asmenų įsiskolinimą;
- Fizinių asmenų anketa (jei prašymą teikia individuali įmonė).

 

Mokesčių administratorius gali paprašyti ir papildomų dokumentų.

 

Susijusi informacija

1. Mokestinės paskolos sutartis

2. Verslo planas
3. Fizinių asmenų anketa

 

 

Teisės aktai:

1. Mokestinės nepriemokos sumokėjimo atidėjimo arba išdėstymo taisyklės

2. Mokesčių administravimo įstatymas (žr. 88 str.)

3. Finansų ministro įsakymas „Dėl mokestinės paskolos sutarties ir fizinių asmenų anketos formų patvirtinimo"

 

 

 

Buhalterinės paslaugos Audita   Patyrusių buhalterių biuras

 

UAB Audita gali Jums padėti buhalterinės apskaitos, mokesčių ir įmonių teisės klausimais.

Susisiekite: +370 5 2430344   info[et]audita.lt   http://audita.lt/

 

 

line

Autorius

Andrius Liubinas, UAB Audita

Paslaugos