Informaciją parengė
Neatgautų skolų apmokestinimas
Turinys

Straipsnis parašytas remiantis teisės aktais, galiojusiais 2012.01.09

 

Kada skolos apmokestinamos

Nuo faktiškai negautų pajamų reikia sumokėti pelno mokestį (PM) ir pridėtinės vertės mokestį (PVM). Kad nereikėtų mokėti PM ir PVM, reikia įrodyti skolos beviltiškumą.

 

Kokias skolas galima laikyti beviltiškomis

Skolos laikomos beviltiškomis, jei mokesčių mokėtojas (MM) negali jų susigrąžinti praėjus ne mažiau kaip 1 m. nuo skolos sumos įtraukimo į pajamas, arba skolininkas yra miręs, arba skolininkas yra likviduotas, arba skolininkas yra bankrutavęs.

 

Skolų beviltiškumą įrodantys dokumentai

1. Jei vieno skolininko skolų suma per vieną mokestinį laikotarpį neviršija 10 000 Lt: 
a) skolų išieškojimo paslaugas teikiančių įmonių dokumentai, įrodantys, kad neįmanoma atgauti skolos; 
b) susirašinėjimo ar susitikimų su skolininku dokumentai (skolų suderinimo aktai, registruoti laiškai, raginimai, protokolai, fakso pranešimai ir kt.).

2. Jei vieno skolininko skolų suma per vieną mokestinį laikotarpį yra nuo 10 001 Lt iki 100 000 Lt: 
a) valstybės institucijų (Registrų centro, VĮ „REGITRA" ar antstolio) išduoti dokumentai, patvirtinantys, kad skolininkas neturi privalomojo registruoti turto; ir 
b) skolininko finansinė atskaitomybė ar balansas, patvirtinantys, kad MM skolinga įmonė yra nemoki.

3. Jei vieno skolininko skolų suma per vieną mokestinį laikotarpį yra didesnė kaip 100 000 Lt: 
a) įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo patvirtinama MM teisė susigrąžinti skolas; ir 
b) antstolio surašytas skolos išieškojimo negalimumo aktas arba valstybės institucijų (Registrų centro, VĮ „REGITRA" ar antstolio) išduoti dokumentai, patvirtinantys, kad skolininkas neturi privalomojo registruoti turto.

 

Skolos nelaikomos beviltiškomis

1. Jei skolas MM už skolininką grąžina kitas asmuo;

2. Jei MM iš skolininko įsigyja kokio nors turto ir MM skolos tam pačiam skolininkui atitinka beviltiškumo kriterijus;

3. Jei MM įtraukė skolų sumą į pajamas, tačiau skolų reikalavimo teisę atlygintinai arba neatlygintinai perleido kitam asmeniui;

4. Jei skolininkas ir MM yra susiję asmenys arba jais tapo mokestiniu laikotarpiu, einančiu po to mokestinio laikotarpio, kurį skola buvo pripažinta beviltiška;

5. Jei MM praleidžia teisės aktų ar sutarčių nustatytus senaties terminus, terminai neatnaujinami, ir todėl jo reikalavimas atgauti skolas yra teismo atmetamas, nepripažįstamas arba nevykdomas;

6. Jei MM skolas buvo pripažinęs beviltiškomis, tačiau ne dėl jo valios pasikeitė aplinkybės, kurių pagrindu skolos pagrįstai buvo laikomos beviltiškomis. Šiuo atveju beviltiškomis laikytų skolų suma yra įtraukiama į MM pajamas tą mokestinį laikotarpį, kurį pasikeitė tos aplinkybės. Delspinigiai tokiais atvejais neskaičiuojami;

7. Jei skolininkas yra nenustatytas (fiktyvus).

 

Svarbu žinoti

1. Reikalavimas turėti dokumentus, įrodančius skolų beviltiškumą, netaikomas, jei vieno skolininko (fizinio asmens) skolų, įtrauktų į pajamas per vieną mokestinį laikotarpį, suma neviršija 1 000 Lt;

2. Visais atvejais mokesčio mokėtojas turi įrodyti skolos beviltiškumą ir pastangas šioms skoloms susigrąžinti;

3. Beviltiškų skolų sumą taip pat sudaro ir šioms beviltiškoms skoloms tenkanti pardavimo PVM suma;

4. Į beviltiškų skolų sumą neįtraukiamos baudos ir delspinigiai;

5. Jei atimtas beviltiškas skolas skolininkas vėliau grąžina, visa grąžintų skolų suma priskiriama pajamoms. Jei buvo grąžinta arba atgauta dalis skolos, tai į leidžiamus atskaitymus galima įtraukti tik negrąžintą beviltiškos skolos dalį.

 

 

Susijusi informacija

 Teisės aktai:

1. Pelno mokesčio įstatymas

2. Finansų ministro įsakymas "Dėl skolų beviltiškumo ir pastangų šioms skoloms susigrąžinti įrodymo bei beviltiškų skolų sumų apskaičiavimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

 

 

 

Buhalterinės paslaugos Audita   Patyrusių buhalterių biuras

 

UAB Audita gali Jums padėti buhalterinės apskaitos, mokesčių ir įmonių teisės klausimais.

Susisiekite: +370 5 2430344   info[et]audita.lt   http://audita.lt/

 

 

 

line

Autorius

Andrius Liubinas, UAB Audita

Paslaugos