Informaciją parengė
Tantjemų apmokestinimas

Informacija parengta remiantis teisės aktais, galiojusiais 2014.01.01

 

 

Bendrovė dalį ataskaitinių finansinių metų pelno gali paskirstyti išmokėdama tantjemas ir sutaupyti pelno bei gyventojų pajamų mokesčius.

 

Tantjemos - tai pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms valdybos ir stebėtojų tarybos nariams.

 

Pelno mokesčio įstatymas suteikia teisę tantjemas priskirti leidžiamiems atskaitymams, t. y. už šias išmokas nereikia mokėti pelno mokesčio.

 

Tantjemos apmokestinamos tik 15% gyventojų pajamų mokesčiu. Valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokomis tantjemos neapmokestinamos.

 

Lyginant tantjemas su dividendais, bendrovės, mokančios 15% pelno mokestį, sutaupo 15%, pvz.:
Jei išmokami dividendai, mokamas 15% pelno mokestis ir 15% gyventojų pajamų mokestis;
Jei išmokamos tantjemos, mokamas tik 15% gyventojų pajamų mokestis.

 

Tantjemoms išmokėti galima skirti ne daugiau kaip 20% grynojo ataskaitinių metų pelno ir ne daugiau kaip 1/3 dividendų išmokėjimui paskirtos sumos.

 

Tantjemas galima išmokėti tik tuo atveju, jei bendrovė dirbo pelningai. Jei bendrovė per nustatytus terminus yra nesumokėjusi įstatymų nustatytų mokesčių, tantjemų mokėti negalima, šių išmokų taip pat negalima mokėti avansu.

 

Kad galima būtų išmokėti tantjemas, ataskaitiniais metais bendrovėje turi veikti valdyba. Pirmą kartą sudarant valdybą reikia pakeisti ir įregistruoti naujus įstatus. Valdybai sudaryti reikia ne mažiau 3 asmenų. Valdybos nariais gali būti tiek įmonės vadovas, darbuotojai, akcininkai, tiek tretieji asmenys.

 

 

Teisės aktai
1. Akcinių bendrovių įstatymas (žr. 59 str.)
2. Pelno mokesčio įstatymas (žr. 31 str.)

 

 

Buhalterinės paslaugos Audita   Patyrusių buhalterių biuras

 

UAB Audita gali Jums padėti buhalterinės apskaitos, mokesčių ir įmonių teisės klausimais.

Susisiekite: +370 5 2430344   info[et]audita.lt   http://audita.lt/

 

 

 

line

Autorius

Andrius Liubinas, UAB Audita

Paslaugos