Informaciją parengė
Palūkanų ir delspinigių dydžiai

 

Palūkanų dydžiai už mokestinę paskolą

 

Metai

Palūkanų dydis

Įsakymo data ir numeris

 2016

  

 III

  0.01 %

  2015.06.23 Nr. 1K-216

 II

  0.01 %

  2015.06.23 Nr. 1K-216

 I

  0.01 %

  2015.06.23 Nr. 1K-216

 2015

   

 IV

  0.01 %

  2015.06.23 Nr. 1K-216

 III

  0.01 %

  2015.06.23 Nr. 1K-216

 II

  0.01 %

  2015.03.05 Nr. 1K-085

 I

  0.01 %

  2014.11.27 Nr. 1K-398

2014

 

 

 IV

  0.01 %

  2014.08.27 Nr. 1K-259

 III

  0.01 %

  2014.05.28 Nr. 1K-159

II

0.01 %

2014.02.25 Nr. 1K-065

I

0.01 %

2013.12.12 Nr. 1K-394

2013

 

 

IV

0.01 %

2013.09.02 Nr. 1K-306

III

0.01 %

2013.05.31 Nr. 1K-198

II

0.01 %

2013.02.22 Nr. 1K-084

I

0.01 %

2012.12.05 Nr. 1K-409

2012

 

 

IV

0.01 %

2012.08.27 Nr. 1K-293

III

0.01 %

2012.05.11 Nr. 1K-186

II

0.01 %

2012.03.01 Nr. 1K-072

I

0.01 %

2011.12.01 Nr. 1K-383

2011

 

 

IV

0.01 %

2011.08.26 Nr. 1K-289

III

0.01 %

2011.05.24 Nr. 1K-194

II

0.01 %

2011.03.03 Nr. 1K-082

I

0.01 %

2010.12.08 Nr. 1K-369

 

 

Teisės aktai:
1. Finansų ministro įsakymas „Dėl finansų ministro 1998 m. lapkričio 17 d. įsakymo nr. 268 „Dėl mokestinės nepriemokos sumokėjimo atidėjimo arba išdėstymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo (41 p.)

2. Finansų ministro įsakymas "Dėl Mokestinės nepriemokos į biudžetą bei fondus mokėjimo atidėjimo tvarkos patvirtinimo" 
3. Mokesčių administravimo įstatymas (žr. 88 str.)

 

 

Delspinigių dydžiai už ne laiku sumokėtus mokesčius, VSD įmokas ir baudas

 

 

Metai

Delspinigių dydis už kiekvieną pavėluotą dieną

Įsakymo data ir numeris

 2016

 

 

 III

 0.03 %

 2004.05.14 Nr. 1K-188

 II

 0.03 %

 2004.05.14 Nr. 1K-188

 I

 0.03 %

 2004.05.14 Nr. 1K-188

 2015

 

 

 IV

  0.03 %

 2004.05.14 Nr. 1K-188

 III

  0.03 %

 2004.05.14 Nr. 1K-188

 II

  0.03 %

 2015.03.05 Nr. 1K-084

 I

  0.03 %

 2014.11.27 Nr. 1K-399

2014

 

 

IV

0.03 %

2014.08.27 Nr. 1K-258

III

0.03 %

2014.05.28 Nr. 1K-160

II

0.03 %

2014.02.25 Nr. 1K-066

I

0.03 %

2013.12.12 Nr. 1K-393

2013

 

 

IV

0.03 %

2013.09.02 Nr. 1K-305

III

0.03 %

2013.05.31 Nr. 1K-199

II

0.03 %

2013.02.22 Nr. 1K-085

I

0.03 %

2012.12.05 Nr. 1K-408

2012

 

 

IV

0.03 %

2012.08.27 Nr. 1K-292

III

0.03 %

2012.05.11 Nr. 1K-187

II

0.03 %

2012.03.01 Nr. 1K-073

I

0.03 %

2011.12.01 Nr. 1K-384

2011

 

 

IV

0.03 %

2011.08.26 Nr. 1K-288

III

0.03 %

2011.05.24 Nr. 1K-193

II

0.03 %

2011.03.03 Nr. 1K-081

I

0.03 %

2010.12.08 Nr. 1K-368

 

Teisės aktai:
1. Mokesčių administravimo įstatymas (žr. 96-99 str.)
2. Finansų ministerijos įsakymas "Dėl delspinigių už nelaiku sumokėtų mokesčių ir su jais susijusių sumų dydžio apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo" (3 p.)