Informaciją parengė
Franšizės ir distribucijos panašumai ir skirtumai
Turinys

Straipsnis parašytas remiantis teisės aktais, galiojusiais 2012.08.31 (atnaujinta 2013.06.01)

 

Kas yra franšizės sutartis


Pagal dabar galiojantį Lietuvos Respublikos Civilinį kodeksą (toliau tekste - LR CK) franšizė yra apibrėžiama kaip sutartis, kuria viena šalis, t.y. teisių turėtojas, įsipareigoja perduoti už atlyginimą kitai šaliai, t.y. naudotojui, tam tikram terminui arba neterminuotai teisę naudotis verslo tikslais išimtinių teisių, priklausančių teisių turėtojui, visuma (teisę į firmos vardą, prekių ar paslaugų ženklus, saugomą komercinę/gamybinę informaciją ir kt.), o kita šalis įsipareigoja už tai sumokėti numatytą atlyginimą. Franšizės sutarties šalimis gali būti tik įmonės, todėl toks imperatyvus įstatymų leidėjo reikalavimas suponuoja tai, kad franšize negali užsiimti fiziniai asmenys, siekiantys plėtoti verslą pagal individualią veiklą.


Franšizės sutarties pagalba yra plečiamos įvairios verslo sritys. Viena iš geriausiai žinomų pasaulyje yra greito maisto restoranų franšizė McDonald's, viešbučiai Raddison, Hilton ir kiti. Lietuvoje taip pat veikia pagal franšizės sutartį įsteigtas McDonald's restoranų tinklas, Statoil degalinės, Zara ar The BodyShop parduotuvės ir daug kitų.

 

Kas yra distribucijos sutartis

 

Pagal LR CK distribucijos sutartimi viena šalis - distributorius - įsipareigoja tam tikrą laiką ar neterminuotai savo vardu ir lėšomis pirkti iš kitos šalies - gamintojo/tiekėjo - prekes ar paslaugas ir parduoti jas galutiniam vartotojui ar kitiems distributoriams bei atlikti kitus su prekių ar paslaugų perpardavimu susijusius veiksmus, o gamintojas įsipareigoja parduoti prekes ir paslaugas distributoriui bei atlikti kitus su prekių ar paslaugų paskirstymu susijusius veiksmus.


Distribucijos santykiai tarp šalių atsiranda tada, kai prekių gamintojas arba asmuo, kuris perparduoda prekes, neturi sukūręs ir išplėtojęs jam priklausančio platinimo tinklo, leidžiančio jo gaminamas arba parduodamas prekes pateikti galutiniams prekių vartotojams arba siekti sukurti papildomą prekių tinklą.

 

Esminiai šių sutarčių panašumai ir skirtumai

 

● LR CK yra įtvirtinta franšizės naudotojo subfranšizės teisė. Tai teisė, kuri suponuoja leidimą, pagal kurį šis naudotojas gali kitiems asmenims leisti naudotis visomis jam suteiktomis išimtinėmis teisėmis ar jų dalimi. Tuo tarpu „subdistribucijos" galimybė LR CK nėra numatyta.


● Franšizės sutartis yra atlygintinė, yra mokamas vienkartinis fiksuotas mokestis arba periodiškai, darant sutartyje nustatyto dydžio atskaitymus iš naudotojo gaunamų pajamų, arba gali būti skaičiuojamas kitu sutartyje numatytu būdu. Distribucijos sutarties atveju atlygintinumas nustatytas tik kaip papildomas atlyginimas, kurį gauna distributorius už tinkamai įvykdytą sutartį, už papildomai teikiamas paslaugas ar atliekamus darbus gamintojo interesais.


● Tiek franšizės, tiek ir distribucijos sutartys gali būti sudaromos tam tikram terminui arba gali būti neterminuotos.


● Franšizės sutarties sudarymas suteikia jos šalims tam tikrų teisių ir pareigų. Šių teisių, kurias įgyja naudotojas ir teisių turėtojas, LR CK nereglamentuoja, šalys yra laisvos susitarti, tačiau jų susitarimas neturi prieštarauti imperatyviosioms įstatymų normoms, viešajai tvarkai ir gerai moralei. Tačiau LR CK numato tam tikras šalių pareigas. Skirtingai nei franšizės sutarties atveju tiek distribucijos sutarties šalių teisės, tiek ir pareigos yra įtvirtintos LR CK.


● Pagrindinis reikalavimas, keliamas tiek franšizės, tiek ir distribucijos šalių teisių apribojimui, yra tas, kad ribojimai neturi prieštarauti konkurencijos normoms. Ribojimai yra įtvirtinti LR CK, jie yra diferencijuojami, atsižvelgiant į kiekvienos sutarties specifiką.


● Franšizės sutarties pasibaigimo pagrindai yra reglamentuoti LR CK (pasibaigus terminui, kai teisių turėtojas netenka išimtinių teisių; iškėlus bankroto bylą; mirus teisių turėtojui ar naudotojui ir jų teisėms ir pareigoms pagal franšizės sutartį neperėjus įpėdiniui, kuris turi būti verslininkas ir kt.). Tuo tarpu analogiškų distribucijos sutarties pabaigos būdų nėra numatyta. 


Iš pateiktų franšizės ir distribucijos sutarčių apibrėžimų, panašumų ir skirtumų matyti, jog distribucijos sutarties samprata iš esmės skiriasi nuo franšizės sutarties sampratos sutarties dalyku. Distribucijos sutartyje įsipareigojama pirkti ir parduoti prekes ir paslaugas bei atlikti kitus su pirkimu ir pardavimu susijusius darbus, o pagal franšizės sutartį franšizės teisių turėtojas parduoda išimtines teises naudotis savo firmos vardu, ženklu ir t.t. Todėl galima daryti išvadą, jog franšizės sutarties apimtis yra kur kas platesnė už distribucijos, nes yra parduodama teisė naudotis jau sukurtos ir rinkoje įsitvirtinusios firmos vardu bei kitomis išimtinėmis teisėmis.

 

 

Teisės aktai:

1. Civilinis kodeksas

 

 

 

METIDA

Advokatės Redos Žabolienės kontora

 

METIDA gali Jums padėti autorinių teisių ir kitais intelektinės nuosavybės klausimais.
Susisiekite:   +370 5 249 0830    info[et]metida.lt      www.metida.lt

 

line

Autorius

Mykolas Jakutis, advokato padėjėjas, advokatės Redos Žabolienės kontora METIDA

Paslaugos