Informaciją parengė
Išradimas ar komercinė paslaptis

Informacija parengta 2012.10.29 (atnaujinta 2013.06.01)

 

 

Savo sukurtą komercinį produktą galima apsaugoti išradimu arba komercine paslaptimi. Kurį pasirinkti?

 

Statistika byloja, kad, renkantis patentą, reikia atsižvelgti į keletą svarbių faktorių.  Pirmiausiai reiktų įvertinti objekto inovatyvumą, galimybę jį komercializuoti, nes tik 20% visų išradimų yra patentuoti ir naudojami, likusieji taip ir lieka neįdiegti, 25% išradimų neturi naujumo, todėl negali būti patentuoti, 5% jų yra nerealizuojami. Vienas iš būtinų faktorių pasirenkant patentą - išradimas turi atitikti patentabilumo kriterijus. Jeigu saugomas objektas yra verslo planas, informacija - tai gali būti tik komercinė paslaptis. Visi kiti faktoriai gali būti palankūs pasirenkant tiek patentą, tiek komercinę paslaptį, todėl kiekvienu atveju priimant sprendimą reikia įvertinti teisines, technologines bei verslo aplinkybes.

 

Apsaugos privalumai ir skirtumai

 

1) Išradimas yra techninis sprendimas. Komercinė paslaptis yra informacija. Jeigu saugomas objektas neatitinka išradimui keliamų reikalavimų, reiktų rinktis komercinę paslaptį. Be abejo, patentas suteikia produktui teisinę apsaugą, ko negarantuoja komercinė paslaptis. Kitas asmuo gali gauti išradimo patentą ir uždrausti komercinės paslapties savininkui naudoti šį išradimą.

 

2) Išradimas yra terminuoto monopolio suteikimas patento savininkui mainais už išradimo atskleidimą. Kadangi jis yra viešai skelbiamas, juo galima naudotis visur, kur patentas negalioja. Iš kitos pusės, kartais patentą lengva „apeiti". Komercinė paslaptis yra viešai neatskleista techninė, technologinė, komercinė arba organizacinė informacija, kuri turi komercinę vertę. Komercinė paslaptis saugoma sudarytomis konfidencialumo sutartimis tarp riboto skaičiaus žmonių. Dažniausiai tai yra saugoma įmonės vidinė informacija bei technologinė informacija - gamybos procesai, produktų sudėtis, receptūros, formulės ir pan.

 

3) Patentas gali galioti 20 metų. Šiuo metu, labai greitai keičiantis technologijoms, patentas tiesiog gali „pasenti" pradinėje stadijoje. Todėl labai svarbus produkto gyvavimo laikas: jeigu jis planuojamas gana trumpas arba jeigu planuojamas labai ilgas, komercinė paslaptis yra geras pasirinkimas. Komercinė paslaptis galioja neribotą laiką, yra saugoma konfidencialumo sutartimis tarp įmonės ir darbuotojo. Tačiau išlieka galimybė atskleisti paslaptį bet kuriuo metu tretiesiems asmenims, darbuotojas gali pasinaudoti komercine paslaptimi, įkurdamas savo verslą bei gali būt perviliojamas konkurentų.

 

4) Patento arba komercinės paslapties duodama ekonominė nauda gali būti vertinama įvairiai. Išradimas gali būti reklamuojamas, ieškoma verslo partnerių, parduodamos licencijos. Patento savininkas, pats neturėdamas nieko, gali išplėtoti sukurto produkto gamybą ir realizaciją. Patentas gali pašalinti konkurentus iš norimos rinkos. Komercinę paslaptį pasirinkdama įmonė, bent jau pradžioje, turi įvertinti savo gamybos ir realizacijos pajėgumus, kurie atitiktų rinkos paklausą, atsargiai sudarinėti licencines sutartis, visą laiką dėti pastangas į paslapties išsaugojimą.

 

5) Teisiškai išradimą apginti lengviau, nes jis turi garantuotą teisinį statusą, jo teisines ribas nustato išradimo apibrėžtis. Komercinę paslaptį teisiškai apginti nelengva, nes sunku nustatyti pažeidėjus bei bylinėjantis reikia atskleisti komercinės paslapties esmę.

 

6) Patento savininko teisės galioja nustatytą laiką, priklausomai nuo mokamų mokesčių. Už patentą sumokami mokesčiai yra tikrai nemaži ir griežtai reglamentuoti. Komercinės paslaptys yra saugomos sudarant konfidencialumo sutartis bei naudojant kitus apsaugos būdus, todėl yra sunku apibrėžti tam skiriamas išlaidas.

 

Taigi renkantis, kaip apginti komercinį produktą, kiekvienas atvejis yra individualus. Todėl priimant sprendimą svarbu apsvarstyti, kokiu tikslu ir kurį laikotarpį norima apsaugoti produktą bei atsižvelgti į išradimui ir komercinei paslapčiai keliamus reikalavimus.

 

 

 

 

METIDA

Advokatės Redos Žabolienės kontora

 

METIDA gali Jums padėti autorinių teisių ir kitais intelektinės nuosavybės klausimais.
Susisiekite:   +370 5 249 0830    info[et]metida.lt      www.metida.lt

 

 

 

 

 

 

line

Autorius

Birutė Dauderienė, patentinė patikėtinė, advokatės Redos Žabolienės kontora METIDA

Paslaugos