Informaciją parengė
Kaip užpatentuoti išradimą
Turinys

Straipsnis parašytas remiantis teisės aktais, galiojusiais 2012.03.13 (atnaujinta 2013.06.01)

  

Kas yra išradimas?

Išradimas tai yra inovatyvi idėja kartu su priemonėmis jos įgyvendinimui.  
Išradimo apsaugos forma yra patentas, t.y. išradimo autorius, pateikęs patentinę paraišką ir sėkmingai praėjęs visus patentavimo etapus, gauna patentą.

 

Kas yra patentabilus išradimas?

Patento objektas gali būti medžiaga, gaminys, gamybos būdas arba šių trijų objektų naujas panaudojimas. Tam, kad išradimas būtų laikomas patentabiliu, jis turi būti:f
1) Naujas. Išradimas bus naujas, jei iki patentinės paraiškos datos jis nebuvo viešai skelbtas arba naudotas Lietuvoje ar užsienyje, todėl labai svarbu iki paraiškos padavimo datos neskleisti informacijos apie planuojamą patentuoti objektą, jo nedemonstruoti ir viešai neskelbti, nes tai gali pažeisti jo patentabilumą, ir, be to, gerą idėją gali kas nors pasisavinti;
2) Išradimo lygio. Išradimo lygis nustatomas lyginant su esančiais artimiausiais analogais bei atsakant į klausimą, ar sukurtas objektas yra akivaizdus tos srities specialistui. Jei sukurtas objektas nėra akivaizdus tos srities specialistui, laikoma, kad jis atitinka išradimo lygio kriterijų;
3) Pritaikomas pramonėje. Pramoninį pritaikomumą turi išradimas, kurį galima pagaminti ar panaudoti pramonėje, žemės ūkyje, sveikatos apsaugos ar kitose srityse.

Prieš išradimo patentui gauti paraiškos pateikimą ir patentavimo būdų pasirinkimą išradėjas turi įvertinti išradimo inovatyvumą, jo komercializavimo galimybes, tam skiriamas lėšas bei teritorinį apibrėžtumą. 

Vertinant inovatyvumą ir komercializavimo galimybes, reikia atsižvelgti į išradimo sritį, kiek laiko jis galėtų gyvuoti rinkoje, kada ir kokia apimtimi galima pradėti gamybą ir kaip susirasti kuo daugiau komerciškai suinteresuotų partnerių.

 

Patentavimo etapai

Jeigu turite gerą idėją ir norite ją apsaugoti kaip išradimą, reikia pasirinkti optimaliausią patentavimo strategiją, kuri susideda iš kelių pagrindinių etapų:
1) Atliekama patentinė paieška, kurios metu patikrinama, ar toks objektas nebuvo anksčiau patentuotas ar naudojamas, surandami analogai ir nustatoma, ar išradimas tinkamas patentuoti;
2) Pagal nustatytus reikalavimus paruošiamas išradimo aprašymas;
3) Pasirenkamas patentavimo būdas, atsižvelgiant į verslo interesus pasaulio rinkose, ir paduodama patento paraiška arba kelios patento paraiškos;
4) Pasirenkamos rinkos išradimo komercializavimui ir gaunami patentai atitinkamose šalyse bei sukuriama galimybė licencijavimui.

 

Kokį patentavimo kelią pasirinkti?

Išradėjas gali būti suinteresuotas savo išradimo teisine apsauga ne tik Lietuvoje, tačiau ir kitose valstybėse. Pagrindiniai patentavimo keliai yra šie:
1) Nacionalinis patentas. Šiuo atveju paduodama patento paraiška į pasirinktą šalį, ir gautas patentas galioja tik toje šalyje;
2) Europos patentas, remiantis Europos Patentų Konvencija, kuri šiuo metu apima 39 konvencines valstybes. Europos patento paraiška paduodama į Europos patentų tarnybą, atliekamas centralizuotas jos nagrinėjimas ir išduodamas Europos patentas. Europos patentas įsigalioja kiekvienoje valstybėje, į kurios teritoriją išradėjas ar išradimo savininkas pasirinko išplėsti patento apsaugą;
3) Nacionalinis patentas tarptautinės paraiškos pagrindu (PCT), šiuo metu apimantis 144 šalis, kurios yra Pasaulinės kooperacijos sutarties narės. Tarptautinė paraiška yra paduodama į Pasaulinę Intelektinės nuosavybės organizaciją, atliekama patentinė paieška, po kurios išradėjas arba pareiškėjas pateikia regionines arba nacionalines paraiškas;
4) Eurazijos patentas, kuris šiuo metu apima 9 valstybes. Išduotas Eurazijos patentas iš karto įsigalioja visose devyniose valstybėse ir priklauso nuo metinių mokesčių mokėjimo.


Kitas labai svarbus veiksnys - patentavimui skirtos lėšos. Pavyzdžiui, Europos patento gavimas ir palaikymas 10 metų 8 šalyse kainuotų apie 34 tūkst. EUR, o patentas tarptautinės paraiškos pagrindu 10 metų 8 šalyse kainuotų apie 48 tūkst. EUR. Taip pat labai svarbu pasirinkti teisingą patentavimo kelią, kuris leistų maksimaliai sumažinti patentavimui skirtas išlaidas bei gauti kuo didesnį pelną.

 

Svarbu pastebėti, kad pasaulinio patento nėra. Išradimo apsauga yra teritorinė ir galioja tik toje valstybėje, kurioje patentas yra išduotas. Teisingas pasirinkimas šalių, kuriose planuojama komercializuoti patentuojamą produktą, sudaro galimybę pelningai plėtoti verslą bei gauti  licencijas.

Išradimo patentas yra laikinas monopolis, kuris paprastai pasibaigia praėjus 20 metų. Tačiau labai svarbu žinoti, kad kasmet už patento palaikymą turi būti mokami metiniai mokesčiai kiekvienoje šalyje, kurioje patentas galioja. Kitu atveju netenkama išimtinių teisių į išradimą.

 

Kokias teises suteikia patentas?

Patentas suteikia galimybę vystyti verslą, įeiti į naujas rinkas bei suteikia šias teises:
1) Išradimo patentas suteikia išimtinę teisę į užpatentuotą techninį sprendimą arba jo ekvivalentą ir tuo pačiu apibrėžia apsaugos ribas, sumažina konkurenciją bei riziką;
2) Išradimo patento licencijavimas patento savininkui suteikia galimybę ne tik susigrąžinti patentavimo išlaidas, bet ir gauti pelną;
3) Patentas taip pat suteikia išimtinę teisę drausti kitiems asmenims be patento savininko leidimo gaminti, naudoti, siūlyti parduoti, parduoti, importuoti ar eksportuoti tą gaminį.

 

Susijusi informacija

Teisės aktai:

1. Patentų įstatymas

 

 

 

METIDA

Advokatės Redos Žabolienės kontora

 

METIDA gali Jums padėti autorinių teisių ir kitais intelektinės nuosavybės klausimais.
Susisiekite:   +370 5 249 0830    info[et]metida.lt      www.metida.lt

 

 

 

 

 

 

 

 

line

Autorius

Birutė Dauderienė, patentinė patikėtinė, advokatės Redos Žabolienės kontora METIDA

Paslaugos