Informaciją parengė
Apmokestinimas mažinant įstatinį kapitalą

Straipsnis parašytas remiantis teisės aktais, galiojusiais 2012.09.01

  

Įžanga

Mažinant įstatinį kapitalą, mokesčiai atsiranda tik tada, kai įstatinis kapitalas buvo didintas iš bendrovės lėšų. Akcininko atsiimti įnašai nelaikomi jo pajamomis, todėl, sumažinus įstatinį kapitalą, kuris nebuvo didinamas iš bendrovės lėšų arba buvo didinamas papildomais akcininko įnašais, akcininkui išmokama suma neapmokestinama.

Kokie mokesčiai mokami

Jei akcininkui išmokamos lėšos priskiriamos apmokestinamoms pajamoms, mokami tokie mokesčiai:

1. Jei akcininkas juridinis asmuo - pelno mokestis (15%); 

2. Jei akcininkas fizinis asmuo - gyventojų pajamų mokestis (15%).


Pvz.: steigiant bendrovę, jos įstatinis kapitalas buvo 50 000 Lt. Vėliau papildomais akcininko įnašais jis padidintas iki 100 000 Lt. Įstatinį kapitalą sumažinus iki 10 000 Lt, akcininkui išmokėta 90 000 Lt suma neapmokestinama.Jei įstatinis kapitalas buvo didintas iš bendrovės lėšų ir vėliau mažinamas, tai laikoma, kad pirmiausia akcininkui išmokama ta įstatinio kapitalo dalis, kuri buvo sudaryta ne iš akcininko įnašų, bet didinant įstatinį kapitalą iš bendrovės lėšų.

 

Pvz.: steigiant bendrovę, jos įstatinis kapitalas buvo 50 000 Lt. Vėliau iš bendrovės lėšų jis padidintas iki 100 000 Lt. Bendrovei sumažinus įstatinį kapitalą iki 10 000 Lt, akcininkui išmokama 90 000 Lt. Laikoma, kad pirmiausia išmokėta iš bendrovės lėšų padidinta įstatinio kapitalo dalis - 50 000 Lt (apmokestinama). Likusią 40 000 Lt išmokos dalį sudaro atsiimtas akcininko įnašas, kuris neapmokestinamas.

 

Jei akcininkas buvo įsigijęs akcijas iš kito asmens, atsižvelgiama tik į akcininkui priklausančią įstatinio kapitalo sumą, nesvarbu, kokia suma už akcijas buvo sumokėta jų pardavėjui.

 

Pvz.: steigiant bendrovę, jos įstatinis kapitalas buvo 50 000 Lt, o akcininkas A gavo 500 vnt. bendrovės akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 100 Lt. Akcininkas A visas akcijas pardavė akcininkui B, kuris už jas sumokėjo 1 000 Lt. Bendrovei sumažinus įstatinį kapitalą iki 10 000 Lt, likusi 40 000 Lt suma išmokėta akcininkui B. Jam priklausiusi bendrovės įstatinio kapitalo dalis (50 000 Lt) laikoma jo įnašu. Kadangi atsiimti įnašai pajamoms nepriskiriami, išmokėta 40 000 Lt suma neapmokestinama, nors už akcijas buvo sumokėta tik 1 000 Lt.

 

Svarbu žinoti

1. Jei akcininkas yra juridinis asmuo, pelno mokesčio mokėti nereikia, jei akcininkas ne trumpiau kaip 12 mėn. be pertraukų valdo ne mažiau kaip 10% bendrovės akcijų;
2. Jei mažinant įstatinį kapitalą akcininkas gauna turtą, jo pajamomis laikoma gauto turto tikroji rinkos kaina perleidimo dieną;
3. Mažinant įstatinį kapitalą turto perdavimas įforminamas perdavimo aktu.

  

Susijusi informacija

Teisės aktai:

1. Pelno mokesčio įstatymas

2. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas
 

 

Buhalterinės paslaugos Audita   Patyrusių buhalterių biuras

 

UAB Audita gali Jums padėti įmonių teisės, buhalterinės apskaitos ir mokesčių klausimais.

Susisiekite: +370 5 2430344   info[et]audita.lt   http://audita.lt/

 

 


line

Autorius

Andrius Liubinas, UAB Audita

Paslaugos