Pavadinimo tikrinimas

Informacija parengta remiantis teisės aktais, galiojusiais 2017.01.02

 

 

Nusprendus kurti naują įmonę reikia gerai pagalvoti apie tinkamą pavadinimo parinkimą.

 

Visų pirma reikia atsižvelgti į teisės aktus(1), kurie reglamentuoja pavadinimų sudarymą.

 

Būtina nepamiršti, kad jūsų pavadinimas negali sutapti su kitos įmonės pavadinimu ar prekių ženklu, todėl norimą pavadinimą reikia tikrinti ne tik įmonių pavadinimų, bet ir prekių ženklų duomenų bazėse.

 

Taip pat yra rekomenduojama nesudarinėti pavadinimų, kurie yra klaidinamai panašūs į kitų įmonių pavadinimus ar prekių ženklus, nes vėliau galite susilaukti pretenzijų, kurios jums gali brangiai kainuoti.

 

Pateikiame nuorodas, kur galite patikrinti norimą įmonės pavadinimą:

 

1. Įmonių pavadinimų duomenų bazė
2. Nacionalinių prekių ženklų duomenų bazė
3. Europos Bendrijos prekių ženklų duomenų bazė
4. Tarptautinių prekių ženklų duomenų bazė

 

Pastaba:
Tikrinant pavadinimą vadovaukitės pateiktomis rekomendacijomis, kaip teisingai atlikti pavadinimų paiešką.

 

 

1 Teisės aktai:

1. Civilinis kodeksas (žr. 2.39-2.43 str.)
2. Įmonių, įstaigų ir organizacijų simbolinių pavadinimų darymo taisyklės
3. Vyriausybės nutarimas "Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo" (žr. 73-80 p.)

 

 

Buhalterinės paslaugos Audita   Patyrusių buhalterių biuras

 

UAB Audita gali Jums padėti įmonių teisės, buhalterinės apskaitos ir mokesčių klausimais.

Susisiekite: +370 5 2430344   info[et]audita.lt   http://audita.lt/

 

 

 

line

Autorius

Parengė UAB Audita

Paslaugos