Individuali veikla pagal pažymą
Turinys

Straipsnis parašytas remiantis teisės aktais, galiojusiais 2017.04.01

 

Individuali veikla nesteigiant įmonės

 

Individuali veikla tai patogus būdas pradėti verslą nesteigiant įmonės. Pakanka užsiregistruoti mokesčių inspekcijoje (VMI), kad vykdote veiklą ir gauti pažymą, o nusprendus nutraukti veiklą pakanka raštu informuoti VMI, kad jos nebevykdote.

 

Individuali veikla tai paprasčiausias būdas užsiimti verslu, kadangi nereikia steigti įmonės, o norint nutraukti veiklą - jos likviduoti, taipogi taikoma supaprastinta buhalterinė apskaita. Individualia veikla gali užsiimti kiekvienas fizinis asmuo.

 

Vis dėlto ne visas veiklos rūšis galima vykdyti su individualios veiklos pažyma, tam tikrais atvejais yra privaloma įsteigti įmonę arba turėti leidimą suteikiantį teisę verstis tos rūšies veikla:
a) veiklos rūšis, kurias gali vykdyti tik įmonės rasite čia
b) licencijuojamų veiklų sąrašą rasite čia
 

Individualios veiklos rūšys

 

Individuali veikla gali būti vykdoma dviem būdais:
1. Su individualios veiklos pažyma;
2. Su verslo liudijimu.
 
Esminis skirtumas tarp šių dviejų būdų yra tas, kad įsigijus verslo liudijimą reikia iš anksto sumokėti fiksuoto dydžio pajamų mokestį (nepriklausomai nuo to kiek pajamų uždirbsite) ir galima verstis tik griežtai nustatytomis veiklos rūšimis.

 

Vykdant veiklą pagal pažymą - pajamų mokestį reikia sumokėti pasibaigus metams nuo faktiškai gautų pajamų. Individuali veikla pagal pažymą suteikia teisę verstis įvairesne veikla.
 

Individuali veikla pagal pažymą

 

Individualios veiklos pažyma - tai dokumentas, kuris patvirtina, kad asmuo yra įregistravęs vykdomą veiklą savo gyvenamosios vietos VMI ir gali verstis pažymoje nurodyta veikla.


Prašymą dėl pažymos išdavimo reikia pateikti ne vėliau kaip veiklos vykdymo pradžios dieną. Prašymą galima pateikti nuvykus į VMI skyrių, paprastu ar elektroniniu paštu, internetu. Nusprendus nutraukti vykdomą veiklą, VMI reikia pranešti prieš 5 darbo dienas.

 

Pagal išduotą individualios veiklos pažymą, galima vykdyti bet kokio pobūdžio veiklą, išskyrus nekilnojamųjų pagal prigimtį daiktų  pardavimo ir (ar) nuomos veiklą bei išskyrus tą, kuriai teisės aktai numato reikalavimą įsteigti įmonę (veiklos rūšys, kurias gali vykdyti tik juridiniai asmenys rasite čia).

 

Vykdant individualią veiklą pagal pažymą, pajamų mokestis sumokamas nuo faktiškai gautų metinių individualios veiklos pajamų. Apskaičiuojant apmokestinamąsias pajamas iš uždirbtų pajamų galima atimti leidžiamus atskaitymus (išlaidas patirtas pajamoms uždirbti). Taikant supaprastintą tvarką, leidžiamais atskaitymais galima pripažinti fiksuotą dydį t.y. 30% gautų individualios veiklos pajamų.

 

Asmuo, vykdantis individualią veiklą pagal pažymą, turi pildyti pajamų-išlaidų apskaitos žurnalą, taip pat prekių ar paslaugų pirkėjams privalo išduoti vieną iš apskaitos dokumentų: prekių (paslaugų) pirkimo - pardavimo kvitą, sąskaitą faktūrą, PVM sąskaitą faktūrą, kasos aparato kvitą. Detalesnė informacija nustatyta taisyklėse: "Gyventojų, besiverčiančių individualia veikla (išskyrus gyventojus, įsigijusius verslo liudijimus) buhalterinės apskaitos taisyklės". 

 

Individualios veiklos mokesčiai

 

Individualią veiklą vykdantys asmenys moka šiuos pagrindinius mokesčius:

 

 Mokestis

 Mokesčio dydis

 Gyventojų pajamų mokestis (GPM)

 

5% (arba 15% laisvųjų profesijų veiklai) mokestis skaičiuojamas nuo gyventojo apmokestinamųjų pajamų. (1) 

 

Mokamas pasibaigus metams iki gegužės 1 d.

 

 Valstybinio socialinio draudimo

 įmokos (VSD)

 

29,7% mokestis skaičiuojamas nuo pusės apmokestinamųjų pajamų. (2)

 

31,7% tarifas taikomas, jei senatvės pensijai kaupiate papildomai II pakopos pensijų fonde.

 

Mokamas pasibaigus metams iki gegužės 1 d.

 

 Privalomojo sveikatos

 draudimo įmokos (PSD)

 

9 % mokestis skaičiuojamas nuo pusės apmokestinamųjų pajamų. (2)

 

Kas mėnesį reikia mokėti 9% nuo minimalios mėnesinės algos, o pasibaigus metams iki gegužės 1 d. sumokėti skirtumą tarp mėnesinių įmokų ir mokesčio sumos apskaičiuotos nuo pusės metinių apmokestinamųjų pajamų. (3)

 

 

 Pridėtinės vertės mokestis (PVM)

 

 

21% taikomas, jeigu atlygis už parduotas prekes/paslaugas šalies teritorijoje per paskutiniuosius 12 mėnesių viršija 45 000 EUR.

 

 
____________________

 

1 Apskaičiuojant apmokestinamąsias pajamas, iš gautų pajamų atimamos, dokumentais pagrįstos sąnaudos (leidžiami atskaitymai). Leidžiama taikyti ir supaprastintą apmokestinamųjų pajamų apskaičiavimo būdą, kuomet yra laikoma, kad sąnaudos sudaro 30% individualios veiklos pajamų.

 

2 VSD ir PSD įmokos skaičiuojamos nuo 50% individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų (neatėmus VSD ir PSD įmokų) sumos, tačiau ne didesnės sumos nei 28 vidutiniai darbo užmokesčiai (VDU). Apskaičiuojant įmokas už 2017 m. nustatytas VDU yra 741,20 EUR, o „Lubų" suma yra 20.753,60 EUR.

 

3 Įmokų kas mėnesį galima nemokėti, jeigu asmuo vykdantis individualią veiklą dirba pagal darbo sutartį, yra valstybės tarnautojas, pareigūnas, pensininkas ar kitas asmuo už kurį yra mokamos PSD įmokos.

 


Pavyzdys
Asmuo uždirbo 100.000 EUR individualios veiklos pajamų, pasirinko taikyti supaprastintą sąnaudų skaičiavimo būtą (30%), veikla nepriskiriama laisvųjų profesijų veiklai:


-  GPM skaičiavimas: 100.000 - 30% = 70.000 x 5% = 3.500 EUR

-  VSD skaičiavimas: 100.000 - 30%  / 2 = 35.000 ("Lubos" 20.753,60) x 29,7% = 6.163,82 EUR

-  PSD skaičiavimas: 100.000 - 30%  / 2 = 35.000 ("Lubos" 20.753,60) x 9% = 1.867,82 EUR (mokėti reikės skirtumą tarp apskaičiuotos PSD sumos ir sumokėtų mėnesinių įmokų).

 

Susijusi informacija 

1. Verslo liudijimas (straipsnis)
 
 
Teisės aktai:
1. Gyventojų vykdančių individualią veiklą registravimo mokesčių mokėtojų registre taisyklės

2. Gyventojų, besiverčiančių individualia veikla (išskyrus gyventojus, įsigijusius verslo liudijimus), buhalterinės apskaitos taisyklės

 

 

 

Buhalterinės paslaugos Audita   Patyrusių buhalterių biuras

 

UAB Audita gali Jums padėti įmonių teisės, buhalterinės apskaitos ir mokesčių klausimais.

Susisiekite: +370 5 2430344   info[et]audita.lt   http://audita.lt/

 

 

 

line

Autorius

Parengė UAB Audita

Paslaugos