Verslo liudijimas
Turinys

Straipsnis parašytas remiantis teisės aktais, galiojusiais 2016.11.17

 

Individualios veiklos rūšys

 

Individuali veikla - patogus būdas pradėti verslą nesteigiant įmonės. Ši veiklos forma gali būti vykdoma dviem būdais:
1. Su verslo liudijimu;
2. Su individualios veiklos pažymą.

 

Esminis skirtumas tarp šių dviejų būdų yra tas, kad įsigijus verslo liudijimą reikia iš anksto sumokėti fiksuoto dydžio pajamų mokestį (nepriklausomai nuo to kiek pajamų uždirbote) ir galima verstis tik griežtai nustatytomis veiklos rūšimis.

 

Vykdant veiklą pagal pažymą - pajamų mokestį reikia sumokėti pasibaigus metams nuo faktiškai gautų pajamų ir galima verstis įvairesne veikla.

 

Verslo liudijimas

 

Verslo liudijimas - tai dokumentas, kuris patvirtina, kad asmuo yra sumokėjęs fiksuoto dydžio pajamų mokestį (nepriklausantį nuo gaunamų pajamų dydžio) ir gali verstis tam tikra veikla. Pajamų mokesčio dydį nustato savivaldybės, mokesčio skaičiuoklę rasite čia.

 

Svarbu tai, kad pagal verslo liudijimą galima verstis tik tam tikromis individualios veiklos rūšimis, veiklų klasifikatorių rasite čia

 

Dėl šio dokumento išdavimo reikia kreiptis į asmens gyvenamosios vietos valstybinę mokesčių inspekciją (VMI). Verslo liudijimas gali būti išduodamas asmens pageidaujamam laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 1 kalendoriniams metams ir ne trumpiau kaip 5 dienoms, išskyrus prekybos verslo liudijimus (prekybos verslo liudijimai gali būti išduodami 1 ar kelioms dienoms, arba ilgesniam laikotarpiui, tačiau negali viršyti 1 kalendorinių metų).
 
Įsigijus verslo liudijimą veiklos apskaita yra itin paprasta. Asmenys, kurie veiklos pajamoms apskaityti nenaudoja kasos aparato, privalo pildyti pajamų-išlaidų apskaitos žurnalą. Esant pirkėjo pageidavimui, privaloma išrašyti pirkimo-pardavimo kvitus. Išsamiau su apskaitos tvarka galite susipažinti gyventojų, įsigijusių verslo liudijimus, buhalterinės apskaitos taisyklėse.


Veiklą, įsigijus verslo liudijimą, galima vykdyti tik tuo atveju, jeigu gyventojas neprivalo registruotis PVM mokėtoju.
 
Prekybos verslo liudijimą įsigijęs gyventojas negali parduoti prekių juridiniam asmeniui, o taip pat kitam prekybine veikla užsiimančiam gyventojui.

 

Juridiniam asmeniui parduoti prekes ar paslaugas galima tik tuo atveju, jeigu veikla pagal verslo liudijimą (išskyrus prekybą), nėra tokia pati, kuria verčiasi šis juridinis asmuo.
 
Jeigu pajamos gautos iš juridinių asmenų, per mokestinį laikotarpį, viršija 4 500 EUR, tuomet pajamos viršijančios šią sumą apmokestinamos kaip pajamos iš individualios veiklos pagal pažymą.

 

Gyventojai, veikiantys su verslo liudijimu ir užsiimantys prekyba patalpose, savo veikloje privalo naudoti kasos aparatus (išskyrus kai parduodamos savo gamybos ne maisto prekes).

 

Verslo liudijimas nesuteikia teisės verstis licencijuojama veikla.

 

Verslo liudijimas - mokesčiai


Individualią veiklą vykdantys asmenys moka šiuos pagrindinius mokesčius:

 

 Mokestis

 

 Mokesčio dydis

 

 

 Gyventojų pajamų mokestis (GPM)

 

 Fiksuotas dydis (nustato savivaldybė)

 

 Valstybinio socialinio draudimo mokestis (VSD)

 56 EUR, mokama kas mėnesį (1)

 

 

 Privalomojo sveikatos draudimo įmokos (PSD)

 

 9% nuo minimalaus mėnesinio atlygio

 

 

____________________

1 Kai verslo liudijimas galioja ilgiau nei 3 mėn., įmokas galima mokėti vėliau. Už praėjusį ketvirtį mokama iki einamojo ketvirčio pirmojo mėnesio 15 dienos.
Jei verslo liudijimas galioja ilgiau ar trumpiau nei mėnesį, įmokos apskaičiuojamos proporcingai.

 

Susijusi informacija

 

Mokesčių inspekcijos informacija:
1. Verslo liudijimą įsigyjančio gyventojo atmintinė
2. Verslo liudijimus įsigijusių gyventojų teisės
3. Prekių (paslaugų) pirkimo - pardavimo kvitai
4. Pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalas
5. Verslo liudijimo duomenų tikrinimas

6. Verslo liudijimų skaičiuoklė

7. Savivaldybių tarybų nustatyti fiksuoti pajamų mokesčio tarifai

 

 

Teisės aktai:
1. Verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklės
2. Veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, klasifikatorius
3. Dėl Gyventojo, įsigijusio verslo liudijimą, pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalo formos ir jo pildymo tvarkos aprašo patvirtinimo

4. Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

5. Gyventojų vykdančių individualią veiklą registravimo mokesčių mokėtojų registre taisyklės

 

 

Buhalterinės paslaugos Audita   Patyrusių buhalterių biuras

 

UAB Audita gali Jums padėti įmonių teisės, buhalterinės apskaitos ir mokesčių klausimais.

Susisiekite: +370 5 2430344   info[et]audita.lt   http://audita.lt/

 

 

 

 

 

 

line

Autorius

Parengė UAB Audita

Paslaugos