Kodėl naudinga registruoti prekių ženklą

Straipsnis parašytas remiantis teisės aktais, galiojusiais 2012.04.02 (atnaujinta 2013.06.01)

 

 

Turite logotipą, kurį naudojate savo paslaugoms ar gaminamoms prekėms žymėti, tačiau dvejojate, ar verta jį registruoti kaip prekių ženklą, ar pakaks tiesiog naudoti be papildomų procedūrų?

 

Rinkdamiesi Jūsų ženklo apsaugos strategiją, apsvarstykite, ar ketinamas naudoti logotipas - prekių ženklas Jums išties svarbus, ar investuodami į ženklo kūrimą, plėtojimą ir reklamą tikitės, kad tai sukurs maksimalią pridėtinę vertę, ar norite apsisaugoti nuo ženklo kopijavimo ir padirbinėjimo ir išvengti su tuo susijusių nuostolių?

 

Žinoma, vien formalus prekių ženklo registracijos faktas automatinės apsaugos nesuteikia, ir savininkas pats turi aktyviai dalyvauti, siekdamas realiai įgyvendinti ir apginti savo teises. Taip pat ketindami registruoti savo ženklą nusiteikite tam skirti finansinių lėšų, ypač jei domitės registracijomis užsienio šalyse. Tačiau prekių ženklo registracija neabejotinai yra saugiausias ir patikimiausias būdas apsaugoti Jūsų teises:

 

1. Prekių ženklo registracija leidžia preziumuoti, kad jūs esate vienintelis teisėtas jo savininkas, turintis išimtinę teisę naudoti šį ženklą (kas pirmas laike, tas pirmas teisėje). Realiai ši teisė įgyvendinama draudimu kitiems asmenims naudoti tapatų ar panašų prekių ženklą;

 

2. Registracija suteikia ženklo savininkui realias priemones apginti savo teises: registruoto ženklo pagrindu gali būti pateikiami protestai, pretenzijos ir ieškiniai dėl panašių žymenų registracijų ir naudojimo, muitinės prašymai, kurių pagalba reguliuojamas klastočių plitimas ir t.t.;

 

3. Registruotas ženklas tam tikrais atvejais pats tampa preke: galite jį parduoti ar licencijuoti, t.y. pats ženklas gali atnešti realios finansinės naudos;

 

4. Registruotas prekių ženklas yra įmonės turto dalis ir gali būti naudojamas kaip garantas, t.y. įkeičiamas. Ypač vertingas ženklas kelia ir visos įmonės turto vertę;

 

5. Ženklo registracija - ne tik priemonė Jūsų pažeistoms teisėms apginti, tačiau ir tam tikra prevencijos priemonė prieš galimus pažeidimus:

 

5.1. Kai kurių užsienio šalių Prekių ženklų žinybos, prieš registruodamos naują ženklą, patikrina, ar nėra anksčiau registruotų panašių ženklų. Taigi Jūsų ženklas automatiškai taps kliūtimi kito panašaus ženklo registracijai;

 

5.2. Dažnai, prieš pateikdami registruoti tam tikrą ženklą, savininkai patys užsako tyrimus dėl anksčiau registruotų panašių ženklų. Taigi Jūsų ženklo paminėjimas tokio tyrimo ataskaitoje paskatins asmenį pasirinkti kitą ženklą registracijai ir užkirs kelią galimam pažeidimui;

 

5.3. Simbolis ®, kurį gali naudoti tik registruoto ženklo savininkas, taip pat informuoja kitus asmenis, kad konkretus žymuo yra saugomas ir kad gresia atsakomybė už neteisėtą jo naudojimą.

 

Kita vertus, tam tikra apsauga suteikiama ir neregistruotam, bet veikloje naudojamam ženklui:

 

1. Prekių ženklų įstatymas beveik analogišką registruotam ženklui apsaugą numato ir neregistruotam, bet pripažintam plačiai žinomu prekių ženklui. Toks ženklas taip pat gali būti pagrindas proteste ar pateikiant ieškinį. Tačiau pasiekti, kad ženklas būtų pripažintas plačiai žinomu, ganėtinai brangi, sudėtinga ir ilga procedūra teisme;

 

2. Papildomą apsaugą prieš Jūsų ženklus kopijuojančius asmenis gali suteikti ir nesąžiningos konkurencijos ribojimą reglamentuojančios nuostatos. Vėlgi procesas, įrodinėjant nesąžiningos konkurencijos veiksmus, bus daug sudėtingesnis;

 

3. Autorių teisės apsaugo originalius kūrinius, taigi iš dalies ir Jūsų logotipą. Lietuvoje autorių teisės nėra registruojamos ir apsauga įgyjama automatiškai nuo tam tikro kūrinio sukūrimo momento. Deja, ne kiekvienas naudojamas ženklas ar logotipas gali būti pripažįstamas autorių teisių objektu ir apsiginti, remiantis autorių teisėmis, prieš, tarkim, vėliau registruotą prekių ženklą yra daug sudėtingiau;

 

4. Komercinės paslapties institutas taip pat tam tikra dalimi gali būti priemonė apginti jūsų teises, todėl, kurdami rinkodaros strategiją, pasirūpinkite, kad nauji ženklai, kuriuos ketinate išleisti į rinką ir kurie dar nėra registruoti, būtų laikomi paslaptyje. Atminkite, kad ženklą pradėjus naudoti rinkoje, jo kopijavimas jau nebebus laikomas komercinės paslapties pažeidimu.

 

Galimos situacijos, kuomet norimas užregistruoti ženklas neatitiks Prekių ženklų įstatymo keliamų oficialių reikalavimų ir jį bus atsisakyta registruoti. Tačiau, jei šis ženklas yra vertingas Jūsų rinkodaros sprendimas, svarbus veiklos strategijai, jei jūs ketinate jį ilgai naudoti ir norite įgyti maksimalią apsaugą, ilgą laiką jį naudojant tam tikroms prekėms ar paslaugoms žymėti ženklas gali įgyti skiriamąjį požymį ir bus registruojamas. Tokiu atveju kartu su paraiška prekių ženklui registruoti pateikiami įrodymai, patvirtinantys, kad ženklas buvo ilgą laiką intensyviai naudojamas, reklamuojamas ir dėl to vartotojų atpažįstamas būtent kaip Jūsų įmonės prekių ženklas.

 

 

Teisės aktai:

1. Prekių ženklų įstatymas

 

 

 

 

METIDA

Advokatės Redos Žabolienės kontora

 

METIDA gali Jums padėti autorinių teisių ir kitais intelektinės nuosavybės klausimais.
Susisiekite:   +370 5 249 0830    info[et]metida.lt      www.metida.lt

 

 

 

 

 

 

 

line

Autorius

Elena Valuiskich, advokato padėjėja, advokatės Redos Žabolienės kontora METIDA

Paslaugos