Autorinių sutarčių skaičiuoklė
Autorinių sutarčių skaičuoklė nuo 2016.01.01 iki 2016.12.31

Pažymėkite, ar autorius dirbantis*

detalizuoti
Iš autoriaus išskaitomi mokesčiai
Pajamų mokestis
Soc. draudimas nuo 50 % sumos
Užsakovo mokesčiai
Soc. draudimas nuo 50 % sumos

Autorinių sutarčių skaičuoklė nuo 2016.01.01 iki 2016.12.31

 

Kaip atliekami skaičiavimai:

1. Suma į rankas = (suma sutartyje) - (iš autoriaus išskaičiuojami mokesčiai).
2. Užsakovo išlaidos su mokesčiais = (suma sutartyje) + (užsakovo mokesčiai).
3. Mokesčiai skaičiuojami nuo sumos sutartyje.

 

Pastaba: mokesčius išskaito ir sumoka užsakovas.

 

Kaip galima sutaupyti

Kai perkame iš nedirbančio autoriaus socialinio draudimo mokesčiams taikomos lengvatos  (ši lengvata buvo taikoma iki 2016.12.31):
1) Socialinio draudimo mokesčiai skaičiuojami tik nuo 50 % sumos sutartyje.
2) Socialinio draudimo mokesčiai neskaičiuojami nuo sumos viršijančios nustatytas "lubas" t.y. kai (50 % sumos sutartyje) yra didesnė nei 1 780 EUR per mėnesį arba didesnė nei 21360 EUR per kalendorinius metus.

 

 

Susijusi informacija

1. Autorinių sutarčių mokesčiai (straipsnis)

2. Autorinės teisės ir autorinė sutartis (straipsnis)

3. Autorinė sutartis (pavyzdinė forma)

 

 

 


Autorinių sutarčių skaičiuoklė