Know-how

Know-how (žinau kaip) - tai gali būti technologija, procedūros, tam tikros veiklos patirtis, specifinės žinios kaip tai veikia. Dažniausiai tai laikoma paslaptimi. Know-how priskirtinos ir žinios apie sukurtą išradimą, kol nepaduota paraiška patentui gauti.

 

Sudarė: www.easystart.lt