Akredityvas

Akredityvas - atsiskaitymo dokumentas, pagal kurį bankui pavedama sumokėti (pervesti į kitą banką) tam tikrą sumą fiziniam ar juridiniam asmeniui su išlyga, kad jis įvykdys akredityviniame rašte nurodytas sąlygas; tai ir kredito įstaigos išduodamas vardinis vertybinis popierius.

 

Šaltinis: www.ekonomika.lt