Akcinė bendrovė

Akcinė bendrovė (AB) - ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinias asmuo, kurio veiklos tikslas yra pelno siekimas, savo pasirinkimu vykdant ir plėtojant bet kurią įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę, finansinę ar pramoninę veiklą. AB įstatinis kapitalas turi būti ne mažesnis kaip 40 000 EUR, jis yra padalytas į dalis, vadinamas akcijomis, kurios gali būti platinamos bei jomis prekiaujama viešai.

 

Šaltinis: Akcinių bendrovių įstatymas