Auditas

Metinės finansinės atskaitomybės auditas - nepriklausomas įmonės finansinių ataskaitų patikrinimas ir auditoriaus išvados pateikimas.

 

Šaltinis: www.easystart.lt