Automatiniai stabilizatoriai

Automatiniai stabilizatoriai - ūkio mechanizmo elementai, kurių veikimas savaime, be vyriausybės įsikišimo, mažina ciklinių svyravimų amplitudę. Pavyzdžiui, suma, surenkama iš mokesčių, ekonomikos smukimo metu sumažėja, o jos pakilimo metu padidėja, kartu sulėtindama gyventojų disponuojamų pajamų ir visuminės paklausos pokyčius. Palūkanų norma paprastai sumažėja ūkio smukimo metu ir padidėja esant pakilimui, nes ji priklauso nuo piniginių lėšų paklausos. Todėl kintant palūkanų normoms mažiau svyruoja investicinės išlaidos.

 

Šaltinis: Vilniaus pedagoginis universitetas, Ekonomikos terminai ir sąvokos (mokomasis žodynas), sudarytojai J. Bagdanavičius, P. Stankevičius, L. Lukoševičius, Vilnius 1999 m.