Balansas

Balansas - finansinė ataskaita, kurioje nurodomas visas įmonės turtas, nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną. 

 

Šaltinis: Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas