Barteris

Barteris - prekių ir paslaugų mainų sistema nenaudojant pinigų kaip tarpininko. Tai prekyba paremta natūriniais mainais. Prekės įvertinamos pagal pasaulines arba sutartines kainas siekiant laiduoti mainų ekvivalentiškumą. Barteriniai mainai paprastai vyksta tarp dviejų ar daugelio šalių. Pagrindinė šių mainų priežastis yra problemos, susijusios su valiuta, - konvertuojamos valiutos trūkumas, jos nepastovumas ir kitos.

 

Šaltinis: Vilniaus pedagoginis universitetas, Ekonomikos terminai ir sąvokos (mokomasis žodynas), sudarytojai J. Bagdanavičius, P. Stankevičius, L. Lukoševičius, Vilnius 1999 m.