Bendrasis nacionalinis produktas (BNP)

Bendrasis nacionalinis produktas (BNP) - bendra paslaugų ir gatavų prekių, kurias šalis pagamina ir pateikia per metus, piniginė išraiška, pridedant grynąsias pajams iš užsienio. Paprastai BNP apskaičiuojamas trimis būdais: 1) sumuojant visų šalies gyventojų pajamas, uždirbtas už ūkinėje veikloje panaudotus veiksnius, ir netiesioginius verslo mokesčius bei pagrindinio kapitalo metinę amortizaciją; 2) skaičiuojant visumines išlaidas, kurias sudaro asmeninio vartojimo išlaidos, bendrosios privataus sektoriaus investicijos, vyriausybės pirkiniai ir grynasis eksportas; 3) nustatant tam tikru laikotarpiu visose ūkinės veiklos šakose sukurtos pridėtinės vertės sumą.

 

Šaltinis: Vilniaus pedagoginis universitetas, Ekonomikos terminai ir sąvokos (mokomasis žodynas), sudarytojai J. Bagdanavičius, P. Stankevičius, L. Lukoševičius, Vilnius 1999 m.