Buhalterinė apskaita

Buhalterinė apskaita - ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių, išreikštų pinigais, registravimo, grupavimo ir apibendrinimo sistema, skirta informacijai, reikalingai priimant ekonominius sprendimus, gauti ir (arba) finansinių ataskaitų rinkiniui sudaryti.

 

Šaltinis: Buhalterinės apskaitos įstatymas