Dalininkas

Dalininkas - fizinis ar juridinis asmuo, kuris Viešųjų įstaigų įstatymo ir įstatų nustatyta tvarka yra perdavęs viešajai įstaigai (VšĮ) įnašą ir turi Viešųjų įstaigų įstatymo ir įstatų nustatytas dalininko teises, taip pat asmuo, kuriam dalininko teisės yra perleistos įstatų ar įstatymų nustatyta tvarka. Jeigu VšĮ dalininkas yra vienas asmuo, jis vadinamas VšĮ savininku.

 

Šaltinis: Viešųjų įstaigų įstatymas