Dividendas

Dividendas - akcininkui paskirta uždarosios akcinės bendrovės ar akcinės bendrovės pelno dalis, proporcinga jam nuosavybės teise priklausančių akcijų nominaliai vertei.

 

Šaltinis: Akcinių bendrovių įstatymas