Dukterinė įmonė

Dukterinė įmonė - įmonė, kuriai kita įmonė gali daryti tiesioginį ar netiesioginį lemiamą poveikį.

 

Šaltinis: Įmonių grupių konsoliduotos finansinės atskaitomybės įstatymas