Finansinis turtas

Finansinis turtas - turtas, susijęs su dalyvavimu kitose įmonėse ilgiau nei vienerius metus, taip pat kitų asmenų įsipareigojimai įmonei, kurie bus apmokėti po vienerių metų nuo balanso sudarymo datos. Parašiau daugiau žodžių ir įdėjau platesnį aprašymą. Reikia tikrinti, ar rodo sulygiuotą tekstą Internet Explorer naršyklėje.

 


Šaltinis: www.easystart.lt