Individuali veikla

Individuali veikla - savarankiška veikla, kuria versdamasis gyventojas siekia gauti pajamų ar kitokios ekonominės naudos per tęstinį laikotarpį:
1. Savarankiška bet kokio pobūdžio komercinė arba gamybinė veikla, išskyrus nekilnojamųjų pagal prigimtį daiktų pardavimo ir (ar) nuomos veiklą;
2. Savarankiška kūryba, moksilnė, profesinė, įskaitant laisvąsias profesijas, ir kita panašaus pobūdžio savarankiška veikla;
3. Savarankiška sporto veikla;

4. Savarankiška atlikėjo veikla.

 

Individualią veiklą galima vykdyti dviem būdais:

1. Pagal verslo liudijimą;

2. Pagal pažymą.

 

Esminis skirtumas tarp šių dviejų būdų yra tas, kad įsigijus verslo liudijimą iš anksto reikia sumokėti fiksuoto dydžio pajamų mokestį, o vykdant veiklą be verslo liudijimo - pajamų mokestį reikia sumokėti pasibaigus mokestiniam laikotarpiui nuo faktiškai gautų pajamų

 

Šaltinis: www.easystart.lt