Konsoliduotoji finansinė atskaitomybė

Konsoliduotoji finansinė atskaitomybė - įmonių grupės finansinė atskaitomybė, sudaryta ir pateikta kaip vienos įmonės finansinė atskaitomybė.

 

Šaltinis: 16-asis verslo apskaitos standartas „Konsoliduotosios finansinės ataskaitos ir investicijos į dukterines įmones"