Kontroliuojamasis vienetas

Kontroliuojamasis vienetas - vienetas, laikomas kontroliuojamu nuolatinio Lietuvos gyventojo (toliau - kontroliuojantis asmuo), jeigu:

1. Jis yra kontroliuojančio asmens kontroliuojamas paskutinę mokestinio laikotarpio dieną; ir

2. Jame kontroliuojantis asmuo tiesiogiai ar netiesiogiai valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų (dalių, pajų) ar kitų teisių į paskirstytinojo pelno dalį arba išimtinių teisių jas įsigyti; arba

3. Jame kontroliuojantis asmuo kartu su susijusiais asmenimis valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų (dalių, pajų) ar kitų teisių į paskirstytinojo pelno dalį arba išimtinių teisių jas įsigyti ir kontroliuojančio asmens valdoma dalis yra ne mažesnė kaip 10 procentų akcijų (dalių, pajų) ar kitų teisių į paskirstytinojo pelno dalį arba išimtinių teisių jas įsigyti.

 

Kontroliuojamasis vienetas - vienetas, laikomas kontroliuojamu kito vieneto arba nuolatinio gyventojo (toliau - kontroliuojantis asmuo), jeigu:

1. Jis yra kontroliuojančio asmens kontroliuojamas paskutinę mokestinio laikotarpio dieną; ir

2. Jame kontroliuojantis asmuo tiesiogiai ar netiesiogiai valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų (dalių, pajų) ar kitų teisių į paskirstytinojo pelno dalį arba išimtinių teisių jas įsigyti; arba

3. Jame kontroliuojantis asmuo kartu su susijusiais asmenimis valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų (dalių, pajų) ar kitų teisių į paskirstytinojo pelno dalį arba išimtinių teisių jas įsigyti ir kontroliuojančio asmens valdoma dalis yra ne mažesnė kaip 10 procentų akcijų (dalių, pajų) ar kitų teisių į paskirstytinojo pelno dalį arba išimtinių teisių jas įsigyti.

 

 

Šaltinis:

1. Pelno mokesčio įstatymas

2. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas