Lietuvos vienetas

Lietuvos vienetas - juridinis asmuo, įsteigtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, taip pat užsienio vieneto filialas arba atstovybė, įsteigti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir nesantys to užsienio vieneto nuolatine buveine.

 

Lietuvos vienetas - juridinis asmuo, įregistruotas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

Šaltinis:

1. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas

2. Pelno mokesčio įstatymas