Nedarbo lygis

Nedarbo lygisbedarbių ir darbo jėgos santykis, išreikštas procentais.

 

Registruotas nedarbas - faktiškas darbo biržoje prisiregistravusių bedarbių ir darbingo amžiaus asmenų santykis, išreikštas procentais.

 

 

Šaltinis: 

1. Statistikos departamentas

2. Lietuvos darbo birža