Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita - finansinė ataskaita, kurioje pateikiami duomenys apie įmonės nuosavo kapitalo pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį.

 

Šaltinis: Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas