Pajamos natūra

Pajamos natūra - neatlygintinai, mainais arba lengvatine kaina gautas turtas, paslaugos arba kita nauda (jei naudos davėjas turėjo tikslą naudą duoti konkrečiam asmeniui), kai gauto turto, paslaugų ar kitos naudos ekvivalentas pinigine išraiška pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymą būtų priskiriamas pajamoms.

 

Šaltinis: www.easystart.lt