Pelnas

Pelnas - įmonės uždirbtų pajamų ir patirtų sąnaudų skirtumas.

 

Šaltinis: www.easystart.lt