Pelno (nuostolių) ataskaita

Pelno (nuostolių) ataskaita - finansinė ataskaita, kurioje nurodomos visos įmonės ataskaitinio laikotarpio pajamos, sąnaudos ir veiklos rezultatai - pelnas arba nuostoliai.

 

Šaltinis: Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas