Registruotas nedarbas

Registruotas nedarbas - faktiškas darbo biržoje prisiregistravusių bedarbių ir darbingo amžiaus asmenų santykis, išreikštas procentais.

 

Nedarbo lygis bedarbių ir darbo jėgos santykis, išreikštas procentais.

 

 

 

Šaltinis: 

1. Lietuvos darbo birža 

2. Statistikos departamentas