Sąnaudos

Sąnaudos - visos išlaidos, patirtos uždirbant pajamas.

 

Šaltinis: Pelno mokesčio įstatymas