Trumpalaikis turtas

Trumpalaikis turtas - tai turtas, kuris gali būti naudojamas vieneto pajamoms uždirbti (ekonominei naudai gauti) ar  naudai vieneto darbuotojams ir (arba) jų šeimos nariams teikti trumpiau kaip vienerius metus, o jo įsigijimo kaina į vienetui leidžiamas atskaityti sąnaudas įskaitoma tą mokestinį laikotarpį, kurį šis turtas pradėtas naudoti.

 

Trumpalaikis turtas gali būti materialusis (turintis materialią būseną) arba nematerialusis (neturintis materialios būsenos).

 

Šaltinis: Pelno mokesčio įstatymas