Uždaroji akcinė bendrovė

Uždaroji akcinė bendrovė (UAB) - ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kurio veiklos tikslas yra pelno siekimas, savo pasirinkimu vykdant ir plėtojant bet kurią įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę, finansinę ar pramoninę veiklą. UAB įstatinis kapitalas turi būti ne mažesnis kaip 2 500 EUR, jis yra padalytas į dalis, vadinamas akcijomis, kurios negali būti platinamos ir jomis negali būti prekiaujama viešai. UAB turi būti mažiau kaip 250 akcininkų.

 

Šaltinis: Akcinių bendrovių įstatymas